У 2024 році до уваги слухачів курсів, викладачів, творчих педагогів пропонуються тематичні списки рекомендованої літератури до навчальних модулів.
Шановні педагоги! На допомогу слухачам курсів бібліотека подає повний зміст передплатних педагогічних видань, які надійшли у 2022 році. Ознайомитися з ними Ви зможете завітавши до бібліотеки. Є можливість зробити ксерокопії, або світлини.

1.  Учителям англійської мови. Газета "English .Шкільний світ""

2. Учителям біології Газета "Біологія. Шкільний світ"

3. Для тих, хто працює з особливими дітьми. Газета "Дефектолог Шкільний світ"

4. Директорам шкіл. "Газета і журнал "Директор школи. Шкільний світ"

5. Для заступників директорів. Газета "Завуч. Шкільний світ"

6. Учителям зарубіжної літератури. Газета "Зарубіжна література. Шкільний світ"

7. Для творчих учителів, керівників навчальних закладів. Журнал "Методист" та газета "Сучасна школа України"

8. Учителям історії. Газета "Історія України"

9. Учителям інформатики. Газета "Інформатика"

10. Учителям початкових класів. Газета "Початкова освіта" 

11. Учителям географії. Газета "Краєзнавство. Географія. Туризм"

12. Учителям Математики. Газета "Математика"

13. Бібліотекарям шкіл.Список рекомендованої літератури

14. Для шкільних психологів.Газета "Психолог"

15. Учителям трудового навчання. Газета  "Трудове навчання"

16. Учителям української мови і літератури. Газета "Українська мов та література"

17. Для керівників ЗЗСО. Газета "Управління освітою"

18. Учителям фізики. Газета "Фізика"

19. Учителям хімії. Газета "Хімія"

20. Учителям фізкультури . Газета "Здоров'я а фізична культура"

21. Учителям мистецтва . Журнал "Мистецтво та освіта", газета "Шкільний світ"

22. Для педагогів закладів дошкільної освіти. Журнали "Дошкільне виховання" та "Палітра педагога"

2022 рік ! Шановні педагоги! Шановні слухачі курсів! Бібліотека підготувала списки статей з фахових періодичних видань, що надійшли у 2021 році. Ксерокопії, або світлини обраних статей Ви можете отримати в бібліотеці. Завітайте.

1. Учителям математики

2. Учителям української мови та літератури

3. Учителям історії

4. Учителям біології

5. Учителям інформатики

6. Учителям хімії

7. Учителям технологій

8. Учителям зарубіжної літератури

9. Учителям основ здоров'я та фізичної культури

10. Директорам шкіл  та заступникам

11. Практичним психологам

12. Педагогам-організаторам

13.Педагогам закладів дошкільної освіти

14. Учителям початкових класів

15. Учителям фізики

16. Учителям англійської мови

17. Учителям географії

18. Асистентам учителів інклюзивних класів

Шановні слухачі курсів, шановні педагоги! 2021 рік! Бібліотека пропонує ознайомитися зі змістом фахових педагогічних газет і журналів, котрі надійшли у 2020 році.

1. Для вчителів математики. Інформаційний список статей

2. Для вчителів української мови та літератури

3. Для вчителів хімії

4. Для вчителів біології

5. Для вчителів географії

6. Для вчителів історії та правознавства

7. Для вчителів початкових класів. Список №1

8. Для вчителів початкових класів. Список №2

9. Шкільним психологам

10. Заступникам директорів з виховної роботи, педагогам-організаторам

11. Учителям мистецтва (музика, образотворче мистецтво  та  ін.)

12. Учителям фізики та астрономії

13. Педагогам закладів дошкільної освіти

14. Для вчителів зарубіжної літератури

15. Керівникам закладів загальної середньої освіти. Список №1

16. Керівникам закладів загальної середньої освіти. Список №2

17. Для вчителів фізичної культури та основ здоров'я

18. Навчання особливих дітей

19. Учителям трудового навчання

Рекомендована література до тем змістових модулів (дистанційна форма навчання)

1. Реалізація компетентнісного підходу в навчальному процесі

2. Організація проєктної діяльності та конференції з обміну досвідом

3. Формування готовності педагогів до впровадження інноваційних педагогічних технологій

4. Реалізація наскрізних змістових ліній в освітньому процесі Нової української школи

5. Формування готовності вчителів до проведення педагогічних досліджень та узагальнення власного досвіду

6. Основи інклюзивного навчання

7. Хмарні сервіси для збереження та створення документів

8. Психологічні особливості ефективного педагогічного спілкування

9. Профілактика подолання булінгу в закладах освіти

10. Психологічні особливості розвитку дитини на різних вікових етапах

Шановні педагоги, слухачі курсів! Щоб працювати творчо та успішно, важливо бути інформаційно обізнаним та орієнтованим у морі нових фахових знахідок. З цією метою до нового навчального року( осінь 2019) бібліотека підготувала рекомендаційні списки статей та книг. До списків включені найновіші матеріали. Завітайте до читальні.

1.Список рекомендованої літератури для учителів української мови та літератури ( нове)

2. Список рекомендованоїлітератури для учителів правознавства, громадянської освіти, історії (нове)

3. Список рекомендованої літератури для вчителів зарубіжної літератури (нове)

4. Список рекомендованої літератури для асистентів учителів інклюзивних класів (нове)

5. Список рекомендованої літератури для керівників гуртків закладів позашкільної та загальної середньої освіти (нове)

6. Список рекомендованої літератури для вчителів інформатики (нове)

7. Список рекомендованої літератури для вчителів фізичної культури (нове)

8. Список рекомендованої літератури для вчителів початкових класів (нове)

9. Список рекомендованої літератури для учителів музичного мистецтва, мистецтва та художньої культури (новинки)

10. Список рекомендованої літератури для учителів природознавства та основ здоров'я (новинки)

11. Список рекомендованої літератури для учителів математики (новинки

12 . Список рекомендованої літератури для керівників ЗЗСО

 

 

2019 рік. Бібліотека продовжує готувати списки рекомендованих статей для слухачів курсів. Зверніть увагу, статті подаються тільки з нових джерел та актуальних тем. Знайти всі рекомендовані матеріали можна в читальному залі бібліотеки.

1. Учителям музичного мистецтва, мистецтва, художньої культури, керівникам художньо-естетичного профілю

2. Учителям образотворчого мистецтва, мистецтва, художньої культури та керівникам гуртків

3. Учителям географії, природознавства,економіки, керівникам гуртків

4. Учителям біології, хімії, екології, керівникам гурків

5. Учителям початкових класів

6. Вихователям закладів дошкільної освіти

7. Учителям математики, керівникам гуртків

8. Бібліотекарям закладів освіти

9. Учителям української мови і літератури, керівникам гуртків

10. Учителям трудового навчання

11. Учителям німецької мови

12. Учителям фізики та астрономії

13. Учителям англійської мови

2018 рік. Для вас, слухачі курсів, бібліотека підготувала списки цікавих нових матеріалів на допомогу навчальному процесу, знайти які Ви зможете, завітавши до читального залу.

Січень, лютий, березень

1. Організаційно-педагогічні основи діяльності вихователя школи-інтернату. Список рекомендованої літератури

2. Рекомендуємо почитати та ознайомитися. Список статей для самоосвітньої роботи педагогам-організаторам

3.Нова роль керівника ЗЗСО в умовах модернізації освіти. Список рекомендованої літератури для слухачів курсів.

4, Список рекомендованої літератури для для самоосвітньої роботи вчителям географії, природознавства та економіки

5. Список нових статей для учителів початкових класів. Рекомендовано для самоосвітньо роботи.

6.Художні техніки на уроках трудового навчання. Список нової літератури для самоосвітньої роботи вчителям трудового навчання

7. Список нових статей для самоосвітньої роботи заступникам директорів з виховної роботи

8. Список нових статей для самоосвітньої роботи учителям біології, природознавства та основ здоров'я

2017 рік. Бібліотека продовжує інформаційно-бібліографічну допомогу слухачам курсів.

Шановні педагоги!

     Бібліографічна інформація  -  це відомості про документи (книги, статті, електронні ресурси тощо), необхідні і достатні для їх пошуку, відбору та використання, а також для повідомлення, рекомендації та популяризації.

      Бібліотека ОІППО готує інформаційні, рекомендаційні  списки для слухачів курсів, котрі, сподіваємося, будуть помічниками у відборі необхідної інформації для підвищення фахового рівня, педагогічної, викладацької, науково-дослідної, методичної діяльності.Списки складені з нової літератури та містять бібліографічні записи статей і книг, котрі охоплюють сучасні, актуальні педагогічні матеріали, інноваційні, креативні та нестандартні розробки уроків, цікавий педагогічний досвід. Окремий розділ присвячено педагогічним проектам.

      Списки складаються з джерел, що зберігаються у бібліотеці. Завітавши у бібліотеку інституту, Ви зможете отримати потрібний матеріал та здобити ксерокопії.

                                        

                                                        Списки рекомендованої літератури

1.Для слухачів курсів, учителів української мови та літератури інформаційно-бібліографічний список рекомендованої літератури "Сучасний інноваційний урок". До списку додано окремим розділом статті та брошури, що містять різноманітні проекти.

2 .Для слухачів курсів, учителів історії та суспільствознавчих дисциплін  інформаційно-бібліографічний список рекомендованої літератури "Сучасний інноваційний урок". Останній розділ містить інформацію про проектну діяльність.

3. Для слухачів курсів, учителів біології, хімії, природознавства та основ здоров'я інформаційно-бібліографічний список рекомендованої літератури "Сучасний інноваційний урок". Список містить посилання на проекти.

4. Для слухачів курсів, шкільних бібліотекарів, інформаційно-бібліографічний список рекомендованої літератури "Інформаційно-педагогічні основи діяльності шкільного бібліотекаря"

5.Для слухачів курсів, учителів фізики та астроном список рекомендованої літератури "Сучасні інформаційні технології на уроках фізики та астрономії"

6.Для слухачів курсів, учителів початкових класів інформаційно-бібліографічний список рекомендованої літератури "Готовність учителів початкових класів до впровадження змін"

7. Для слухачів курсів, учителів зарубіжної літератури інформаційно-бібліографічний список  рекомендованої літератури "Вивчення історії життєдіяльності письменника в школі"

8. Для слухачів курсів, вихователів дошкільних навчальних закладів інформаційно-бібліографічний список рекомендованої літератури "Сучасні підходи до організації різних видів і форм діяльності дітей"

9. Для слухачів курсів, учителів фізичної культури інформаційно-бібліографічний список рекомендованої літератури "Використання інноваційних технологій в системі фізичного виховання"

10. Для слухачів курсів, учителів математики інформаційно-бібліографічний список рекомендованої літератури "Формування математичних компетентностей учнів"

11. Для слухачів курсів, учителів англійської мови інформаційно-бібліографічний список рекомендованої літератури "Сучасний урок англійської мови"

У новому 2016 році бібліотека продовжує подавати бібліографічні матеріали для слухачів курсів

1. Бібліографічні матеріали на допомогу вчителям географії та природознавства

2. Інклюзивна освіта :від обмежень до можливостей. Рекомендаційний бібліографічний покажчик для слухачів курсів

3.Фаховий калейдоскоп шкільного психолога. Бібліографічні матеріали для слухачів курсів

4.Вернісаж методичних ідей. Бібліографічні матеріали для слухачів курсів (учителів художньо-естетичного циклу)

5.Фаховий кейс учителя української мови та літератури. Бібліографічні матеріали для слухачів курсів