Нові поступлення

Нова література, що надійшла у серпні 2012 року. Частина 2

Інформаційний список


88.8

1.Яланська С. Старшокласники: заняття з психології .- К. : Шкільний світ , 2012 .- 128с. .-(Б-ка "Шкільний світ") .- 978-966-2754-06-3 : бк [1686бк]

    Основна мета занять із психології для старшокласників полягає у формуванні у них психологічної готовності до вступу в доросле життя. Допомога у складанні індивідуальної "стратегії життя" старшокласників є головною цінністю курсу, орієнтованого на пізнання себе й оточення. Книжка призначена насамперед для практичних психологів системи освіти, педагогів, вихователів, студентів - майбутніх психологів та ін. 03.09.2012 

83.3(4Укр)5

 2."Я сіяв те, що Бог послав..." : сторінки публіцистичної, наукової та літературної творчості Павла Чубинського / авт.-упоряд.: Н.В. Зелинська, І.І. Капраль, О.І. Думанська, О.В. Палюх .- Л. : Світ , 2009 .- 256с. .- 978-966-603-607-3 : 82 грн 60 к [70738]

    Джерелознавче видання має на меті репрезентувати багатогранну творчість українського вченого, письменника і громадського діяча Павла Чубинського. Оригінальні праці П. Чубинського систематизовані відповідно до основних сфер і напрямів його діяльності. Преамбули та коментарі до розділів дають змогу увести твори, написані у ХІХ столітті, в культурний обіг сучасного читача. Творчисть П. Чубинського, що не пафосно і ненав'язливо, але реально і конкретно працювала на національну ідею свого часу, може слугувати надійним підгрунтям для виформування такої ідеї нині. Для широкого загалу читачів, яких цікавить постать Павла Чубинського не лише як автора Державного Гімну України, а й як визначного дослідника витоків національної ментальності. 03.09.2012 

74.04(4Укр)

 3.Матеріали ІІІ Всеукраїнського з'їзду працівників освіти / ред.коллег.: Д.В. Табачник, Я.Я. Болюбаш, Л.В. Губерський та ін. .- Київ, Чернівці : Букрек , 2011 .- 400с.:іл. .- 978-966-384-3 : 19 грн 52 к [70734, 70735] 

     Збірник містить маретіали ІІІ Всеукраїнського з'їзду працівників освіти, який відбувся у Києві 28 жовтня 2011 року. Подано офіційні документи щодо його скликання, відомості про робочі органи, список делегатів, доповіді та виступи учасників і гостей освітнього форуму. Наведено текст Національної стратегії розвитку освіти і науки в Україні на 2012-2921 роки у редакції, схваленій з'їздом. Для педагогів, науковців, студентів 03.09.2012 

74.204

4. Інформаційний простір школи / упоряд. І.М. Рожнятовська .- К. : Шкільний світ , 2012 .- 96с. .-(Б-ка "Шкільний світ") .- 978-966-420-106-0 : бк [1691бк]

     У книжці обгрунтовано поняття "Інформаційне середовище загальноосвітнього навчального закладу", визначено мету і завдання, принципи створення інформаційного середовища ЗНЗ. Проаналізовано проблеми, які виникають під час його створення. Для керівників навчальних закладів, їхнії заступників, учителів, батьків, працівників методичних служб 03.09.2012 

32.97

5.Білоусова Л. Інтернет-ресурси для освіти .- К. : шкільний світ , 2012 .- 128с. .-(Б-ка "Шкільний світ") .- 978-966-451-662-1 : бк [1690бк] 

   У посібнику в цікавій формі розакано про різноманітність мультимедійних інтернет-ресурсів, які можна використовувати під час навчально-виховного процесу.Продемонстровано багато прикладів інтернет-бібліотек, інтернет-словників, онлайн-перекладачів, показано приклади всесвітньо відомих інтернет-музеїв, розказано про інтернет-бізнес, електронні гроші, дано класифікацію інтернет-реклами, механізми її дії. Призначено для учителів ЗНЗ, учнів старших класів та студентів 03.09.20126

74.262

6.Руденко О. Математика - дистанційно : тьюторство .- К. : Шкільний світ , 2012 .- 120с. .-(Б-ка "Шкільний світ") .- 978-966-2755-09-1 : бк [1689бк] 

    Чи замислювалися ви над створенням нових форм організації навчальної діяльності? Чи цікаво вам як за допомогою новітніх інформаційних технологій можна урізноманітнити навчальний процес? Якщо так, то ця книжка саме для вас. У першому розділі книжки висвітлено суть дистанційного навчання, особливості створення дистанційних курсів і використання основних ресурсів глобальної комп'ютерної інформаційної мережі ІНтернет для їх організації. Другий розділ містить рекомендації для тьютора - людини, яка супроводжує та підтримує процес самоосвіти, здійснює підтримку розробки та реалізації індивідуальних освітніх проектів та програм, його компетенції, функціонал та обов'язки. У третьому розділі вміщено розробку дистанціного проекту-практикуму "Вивчення математичної статистики" для учнів 9-х класів з детальними рекомендаціями для вчителів і учнів, також зразок оформлення тп представлення дослідницької роботи з цієї теми. Для вчителів і студентів математичних спеціальностей 03.09.2012 

74.263

7.Кравчук Л. Сходинки етичного зростання : Світ під назво. "Я". Навчально-методичний посібник для 4-го класу .- К. : Шкільний світ , 2012 .- 112с. .-(Б-ка "Шкільний світ") .- 978-966-451-760-4 : бк [1688бк] 

     Молодший шкільний вік - це вік активного засвоєння етичних норм і правил поведінки. Але школа не завжди готова забезпечити дитині умови для її етичного становлення. Більшою мірою увага звертається на вивчення прграмового матеріалу з предметів, а для виховання - що вже залишиться. До вашої уваги програма курсу "Сходинки етичного зростання" для 4-го класу, яка враховує психологічні особливості молодшого школяра, спрямована на системність, цілеспрямованість у засвоєнні ними етичних норм. Для вчителів, практичних психологів, соціальних педагогів, батьків. 03.09.2012 

74.200.58

 8.День здоров'я : сценарії / упоряд. В.І. Ковальчук, О.А. Макаренко .- К. : Шкільний світ , 2012 .- 128с. .-(Б-ка "Шкільний світ") .- 978-966-2757-11-8 : бк [1687бк]

     Виховання свідомого ставлення до здоров'я як найвищої цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психологічного здоров'я є одним із пріоритетних завдвнь освіти. Особлива роль у поліпшенні здоров'я дітей відводиться навчальним закладам. Викладач за допомогою позакласної роботи повинен закласти фундамент збереження і зміцнення здоров'я учнів. У виданні наведено методичні розробки уроків, виховних і позаурочних заходів, присвячених Дню здоров'я, на яких в учнів формуються не лише знання, а й життєві навички, що допоможуть зробити вибір, досягти мети, скоригувати, оцінити ризики, набути досвід, покращити якість життя. 03.09.2012

60.5

9.Формування тверезого способу життя в сім'ї та суспільстві : доповіді науково-практичної конференції / відпов.ред. С.В. Козуля .- Біла Церква , 2012 .- 140с. .-(Всеукраїнський громадський рух "Твереза Україна") : бк [1675бк] 

    Збірник доповідей першої науково-практичної конференції, ініційований Всеукраїнським громадським рухом "Твереза Україна" з метою зміцнення наукового підгрунтя подолання алкоголізації та формування тверезості в Україні. Представлено сучасні дослідження в галузях педагогіки, соціології, історії, медицини тощо, направлені на формування тверезого способу життя. Видання розраховано на спеціалістів з профілактики алкоголевживання та тютюнопаління, активістів та керівників тверезницьких організацій, педагогів, психологів, медичних працівників та всіх, хто зацікавлений у відродженні тверезості у суспільстві. 01.08.2012 

74.265.7

9.Івановець Г.М. Розвиток креативних здібностей учнів на уроках хімії .- Х. : основа , 2012 .- 144с. .-(Б-ка журналу "Хімія"; Вип.7(115)) .- 978-617-00-1398-9 : бк [1669бк] 

    Особливістю сучасної системи освіти є необхідність орієнтації процесу навчання на розвиток особистості. Автор звертає увагу на використання на уроках хімії більш ефективних методик для досягнення кращих результатів у формуванні креативних здібностей учнів. Також посібник містить розробки уроків з прикладами використання цих методик. 01.08.2012 

22.1

10.Бевз Г.П. Римована математика .- Х. : Основа , 2012 .- 80с. .-(Б-ка журналу "Математика в школах України"; Вип.7(115)) .- 978-617-00-1394-1 : бк [1667бк] 

     До збірки включені вірші на математичні теми, написані автором для позакласної роботи учнів і студентів. Можливо, дехто зможе використати окремі з них у своїй педагогічній діяльності. Збірка складається з чотирьох часнин: для найменших, для учнів 5-9 класів, для старшокласників, про математиків. Збірка містить вірші, присвячені окремим математичним поняттям, теоремам, задачам, а також кільком відомим математикам. 01.08.2012 

74.204

 11.Моделювання педагогічного середовища / упоряд. М.О. Люшин .- Х. : Основа , 2012 .- 128с. .-(Б-ка журналу "Управління школою"; Вип.7(115)) .- 978-617-00-1396-5 : бк [1665бк] 

     У збірці розглянуто теоретичні й методичні засади моделювання в управлінні сучасною освітою як основи пізнавальної і формувальної діяльності,висвітлено практичні аспекти побудови й освоєння моделей педагогічного середовища на прикладі шкіл сприяння здоров'ю та громадсько-активних шкіл. Видання адресоване керівникам загальноосвітніх шкіл, працівникам методичних служб. 01.08.2012 

74.263.8

12.Брецко Ф.Ф. Правознавство. Практичний курс. 9 клас. Конспект-довідник. Ч.2 .- Х. : Основа , 2012 .- 127с. .-(Б-ка журналу "Історія і правознавство"; Вип.7(103)) .- 978-617-00-1393-4 : бк [1668бк] 

     У навчальному посібнику подано додатковий правознавчий матеріал до навчального курсу "Правознавство. Практичний курс". тут вміщено дидактичний пізнавальний матеріал, тематичні творчі завдання ( правові диктанти, юридичні задачі, творчі роботи). Видання розраховане на методистів, вчителів вищих педагогічних навчальних закладів, а також учнів шкіл, гімназій, ліцеїв. 01.08.2012 

74.263.7

13.Брецко Ф.Ф. Правознавство. Практичний курс. 9 клас. Конспект-довідник. Ч.1 .- Х. : Основа , 2012 .- 127с. .-(Б-ка журналу "Історія та правознавство"; Вип.6(102)) .- 978-617-001371-2 : бк [1664бк] 

    Пропонований навчальний посібник складено на основі чинної навчальної програми з курсу "Правознавство. Практичний курс для 9-х класів та за навчальним підручником : О.І. Пометун, Т.О. Ремех Правознавство. Практичний курс: підручник для 9 класу. - К.; Літера ЛТД, 2009. Він містить конспективний виклад названого курсу , зразки юридичних документів та словник. Видання розраховане на методистів, вчителів і студентів вищих педагогічних навчальних закладів. 01.08.2012 

74.264.3

14.Довгань Г.Д. Завдання для поточного контролю. 6 клас. Готуємось до ЗНО .- Х. : Основа , 2012 .- 79с. .-(Б-ка журналу "Географія";Вип.6(102)) .- 978-617-00-1370-5 : бк [1663бк] 

     Посібник містить завдання різного типу за зразком ЗНО для перевірки знань учнів з курсу географії 6 класу. Призначений для вчителів географії, учнів, студентів географічних спеціальностей. 01.08.2012 

74.200

 15.Збереження здоров'я молодших школярів : система роботи класного керівника / О.В. Депетист, Н.С. Лемко, В.В. чала та ін. .- Х. : Основа , 2012 .- 160с. .-(Б-ка журналу "Початкове навчання та виховання"; Вип.6(102)) .- 978-617-00-1373-6 : бк [1662бк] 

     Посібник містить методичні рекомендації щодо системи роботи класного керівника по збереженню здоров'я молодших школярів та практичні авторські розробки виховних заходів різноманітної тематики і сценарії батьківських зборів здоров'язбережувального змісту. Для вчителів початкової школи, методистів з початкового навчання. 01.08.2012 

74.265.1

16.Рябченко Ж.Ф. Фізика за малі гроші : демонстраційний, фронтальний та домашній експерименти на базі саморобних приладів та наочних посібників. 7 клас. Ч.1 .- Х. : Основа , 2012 .- 110с. .-(Б-ка журналу "Фізика в школах України"; Вип.6(102)) .- 978-617-00-1375-0 : бк [1661бк] 

    У частині першій висвітлено роль і місце демонстраційного експерименту з використанням учнівських саморобних приладів та посібників на уроках фізики у 7 класі, наведена коротка технічна характеристика приладів, а також подано практичні поради щодо створення й використання на уроці такої наочності. Методичний посібник призначений для вчителів фізики та керівників гуртків із технічного та фізичного моделювання. 01.08.2012 Нова література, що надійшла у червні і липні 2012 р.

Інформаційний анотований список 

22.1
1.Бевз Г.П. Римована математика .- Х. : Основа , 2012 .- 80с. .-(Б-ка журналу "Математика в школах України"; Вип.7(115)) .- 978-617-00-1394-1 : бк [1667бк] 
   До збірки включені вірші на математичні теми, написані автором для позакласної роботи учнів і студентів. Можливо, дехто зможе використати окремі з них у своїй педагогічній діяльності. Збірка складається з чотирьох часнин: для найменших, для учнів 5-9 класів, для старшокласників, про математиків. Збірка містить вірші, присвячені окремим математичним поняттям, теоремам, задачам, а також кільком відомим математикам. 01.08.2012 

60.5
2.Формування тверезого способу життя в сім'ї та суспільстві : доповіді науково-практичної конференції / відпов.ред. С.В. Козуля .- Біла Церква , 2012 .- 140с. .-(Всеукраїнський громадський рух "Твереза Україна") : бк [1675бк] 
   Збірник доповідей першої науково-практичної конференції, ініційований Всеукраїнським громадським рухом "Твереза Україна" з метою зміцнення наукового підгрунтя подолання алкоголізації та формування тверезості в Україні. Представлено сучасні дослідження в галузях педагогіки, соціології, історії, медицини тощо, направлені на формування тверезого способу життя. Видання розраховано на спеціалістів з профілактики алкоголевживання та тютюнопаління, активістів та керівників тверезницьких організацій, педагогів, психологів, медичних працівників та всіх, хто зацікавлений у відродженні тверезості у суспільстві. 01.08.2012


88.8
3.Яланська С. Підлітки: заняття з психології .- К. : Шкільний світ , 2012 .- 128с. .-(Б-ка "Шкільний світ") .- 978-966-451-000-1 : бк [1658бк] 
   Заняття з психології для підлітків допомагають розвинути базові життєві компетентності учнів, долати шкільні та особистісні труднощі. Школярі набувають досвіду стосунків, вчаться свідомо обирати стиль спілкування. Запропонований курс пропагує здоровий спосіб життя, позитивне мислення як умову підтримки та збереження психологічного здоров'я. Книжка призначена насамперед практичним психологам системи освіти, класним керівникам, студентам - майбутнім психологам тощо. 01.08.2012

78.3
4.Яценко О.М. Укладання оглядових документів : практичний посібник .- К. : Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського. Нілан-ЛТД , 2011 .- 84 с.: табл. .-(На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек; вип.7) : бк [1676бк] 
   Практичний посібник містить стислі теоретичні відомості про один із видів інформаційних документів - оглядовий. Представлено характеристику оглядових документів, їхню структуру, види оглядів, основні етапи, загальну методику, технологічні процеси їх укладання. Акцентовано увагу на особливостях підготовки бібліографічних, реферативних та аналітичних оглядів. Посібник адресовано працівникам освітянських бібліотек, які укладають оглядові документи із психолого-педагогічної тематики, а також студентам вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю "Інформаційно-аналітична діяльність" тощо. 01.08.2012

74.204
5.Моделювання педагогічного середовища / упоряд. М.О. Люшин .- Х. : Основа , 2012 .- 128с. .-(Б-ка журналу "Управління школою"; Вип.7(115)) .- 978-617-00-1396-5 : бк [1665бк] 
   У збірці розглянуто теоретичні й методичні засади моделювання в управлінні сучасною освітою як основи пізнавальної і формувальної діяльності,висвітлено практичні аспекти побудови й освоєння моделей педагогічного середовища на прикладі шкіл сприяння здоров'ю та громадсько-активних шкіл. Видання адресоване керівникам загальноосвітніх шкіл, працівникам методичних служб. 01.08.2012   

74.204

6.Проекти в початковій школі / упоряд. О.М. Кондратюк .- К. : Шкільний світ , 2012 .- 128с. .-(Б-ка "Шкільний світ") .- 978-966-2753-08-0 : бк [1681бк]

   Збірник містить розробки найцікавіших проектів різних типів: навчальних, дослідницьких, творчих. У статті, що відкриває збірник, висвітлено основні теоретичні засади методу проектів, надано рекомендації щодо його використання. Далі подано докладні описи проектів; підготовчої роботи, реалізації проекту і його презентації (конспекти уроків), які допоможуть учителю впевнено й ефективно організувати проектну діяльність учнів свого класу. Для вчителів початкових класів, методистів, студентів. 01.08.2012

74.204
7.Методична робота з педкадрами / упоряд. Н. Мурашко .- К. : Шкільний світ , 2012 .- 128с. .-(Б-ка "Шкільний світ") .- 978-966--2757-07-1 : бк [1680бк] 
   У книжці подано опис колективних та індивідуальних форм роботи з педагогічними кадрами в загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах, методичні рекомендації щодо їх проведення. Дано технології реалізації нетрадиційних форм методичної роботи, наведено приклади окремих заходів і матеріали до них. Для директорів і заступників директорів навчальних закладів, керівників шкільних предметних методичних об'єднань, методистів управлінь освіти. 01.08.2012

74.202
8.Островерхова Н. Аналіз уроку за новітніми технологіями .- К. : Шкільний світ , 2012 .- 120с. .-(Б-ка "Шкільний світ") .- 978-966-420-105-3 : бк [1685бк] 
   Автор пропонує технології спостереження уроку, параметри та критерії оцінювання його ефективності, якості як кінцевого результату навчально-пізнавальної діяльності учнів. Подано технології аналізу уроку як педагогічної системи : організаційна підсистема уроку, дидактична, психологічна, виховна, санітарно-гігієнічна та покрокова технологія його аналізу. Для керівників загальноосвітніх навчальних закладів, заступників, учителів, працівників органів управління освітою. 01.08.2012

74.200
9.Збереження здоров'я молодших школярів : система роботи класного керівника / О.В. Депетист, Н.С. Лемко, В.В. чала та ін. .- Х. : Основа , 2012 .- 160с. .-(Б-ка журналу "Початкове навчання та виховання"; Вип.6(102)) .- 978-617-00-1373-6 : бк [1662бк] 
   Посібник містить методичні рекомендації щодо системи роботи класного керівника по збереженню здоров'я молодших школярів та практичні авторські розробки виховних заходів різноманітної тематики і сценарії батьківських зборів здоров'язбережувального змісту. Для вчителів початкової школи, методистів з початкового навчання. 01.08.2012 

74.200.58
10.Ціннісне ставлення до природи : виховні заходи. 5-8 класи / упорядн. Л.Шелестова, Н. Чиренко, Н. Чернякова .- К. : Шкільний світ , 2012 .- 128с. .-(Б-ка "Шкільний світ") .- 978-966-541-756-7 : бк [1684бк] 
   Суходоли, водойми та повітря - це неоціненні багатства нашої планети, і кожен із нас несе відповідальність за їх збереження. Мета книги - привернути увагу дітей до екологічних проблем, що загрожують нашій планеті і Україні зокрема, виховувати чуйне ставлення до середовища проживання людини, формувати навички природовідповідної поведінки. Книжка містить оригінальні авторські розробки виховних заходів педагогів з різних куточків нашої країни. Вона стане незамінним помічником класним керівникам, педагогам-організаторам та заступникам директора з виховної роботи в організації та проведенні виховних годин, свят, вікторин та виступів агітбригад з екологічної тематики. 01.08.2012

74.261.4
11.Ігрові технології на уроках української мови. 5-8 класи / упоряд. Н. Коржова, Н. Корнієвська, О. Бондаренко, Н. Нестеренко .- К. : Шкільний світ , 2012 .- 120с. .-(Б-ка "Шкільний світ") .- 978-966-2756-03-6 : бк [1679бк] 
   До вашої уваги пропонуються різні ігри та завдання, які вимагають не лише відтворення знань, а й зіставлення, узагальнення вивченого на уроках мови. Ігрові заняття допоможуть підвищити ефективність сприймання школярами навчального матеріалу, внесуть унавчальну діяльність елемент цікавості. Видання буде корисним і вчителям, які щойно розпочали свою педагогічну діяльність, і досвдченим педагогам, а також студентам. 01.08.2012

74.261.4
12.Кращі конкурсні уроки української мови та літератури. Вип.1 / уклад. С.І. Науменко .- Х. : Основа , 2012 .- 174с. .-(Б-ка журналу "Вивчаємо українську мову та літературу"; Вип.6(103)) .- 978-617-00-1369-9 : бк [1660бк] 

   У посібнику вміщено кращі уроки української мови та літератури, розроблені вчителями з різних регіонів України для 5-11 класів. Серед них уроки розвитку зв'язного мовлення, аспектні, текстуального навчання літератури, позакласного читання. Цикли уроків репрезентують вивчення тем "Дієприкметник як особлива форма дієслова", "Речення з однорідними членами". Для вчителів української мови та літератури, керівників методичних об'єднань, студентів. 01.08.2012

74.261.4
13.Кращі конкурсні уроки української мови та літератури. Вип.2 / уклад. Є.І. Науменко .- Х. : Основа , 2012 .- 172с. .-(Б-ка журналу "Вивчаємо українську мову та літературу"; Вип.7(104)) .- 978-617-00-1391-0 : бк [1673бк] 
   У посібнику вміщено конспекти кращих уроків української мови та літератури, розроблені вчителями в різних регіонах України для 5-11 класів. Серед них розробки про творчість Спиридона Черкасенка, Івана Малковича, Василя Стефаника, Лесі Українки, Михайла Коцюбинського, Миколи Хвильового, цикли уроків із тем " Прикметник". Для вчителів української мови та літератури, керівників методичних об'єднань, студентів. 01.08.2012

74.261.7 Англ
14.Алєксєєва С.О. Шлях до досконалості : програма гуртка англійської мови. ч.1 .- Х. : Основа , 2012 .- 80с. .-(Б-ка журналу "Англійська мова та література"; Вип.6(114)) .- 978-617-00-1367-5 : бк [1659бк] 
   Головна мета цієї книги - поділитися досвідом гурткової роботи, проведення позакласних заходів та класних годин, спрямованих на залучення старшокласників до здорового способу життя. Цей посібник стане в нагоді вчителям як загальноосвітніх, так і спеціалізованих шкіл, як помічник в реалізації ідей виховання активної позиції підростаючого покоління. 01.08.2012

74.261.7 Англ
15.Алєксєєва С.О. Шлях до досконалості : програма гуртка англійської мови. Ч.2 .- Х. : Основа , 2012 .- 93с. .-(Б-ка журналу "Англійська мова та література";Вип.7(115)) .- 978-617-00-1389-7 : бк [1671бк] 
   Головна мета цієї книги - поділитися досвідом гурткової роботи та проведення позакласних заходів і класних годин, спрямованих на залучення старшокласників до здорового способу життя. Цей посібник стане в нагоді вчителям як загальноосвітніх , так і спеціалізованих шкіл як помічник у реалізації ідей виховання активної позиції підростаючого покоління. 01.08.2012

74.261.7 Нім
16.Німецька мова. Початкова школа / упоряд. Л. Горбач .- К. : Шкільний світ , 2012 .- 128с. .-(Б-ка "Шкільний світ") .- 978-966-2756-05-0 : бк [1683бк] 
Збірник складається із двох частин. У першій частині вміщено розробки уроків вчителів-практиків. Друга частина містить цікавий дидактичний матеріал. Збірник чітко структурований, що робить його легким у користуванні. Для вчителів німецької мови всіх типів шкілЮ студентів тощо. 01.08.2012

74.261.8 Укр
   17.Уроки позакласного читання. 2 клас / Т.М. Коруняк, Л.М. Люлько, Т.П. Мазур, Г.Г. Мартинова .- Х. : Основа , 2012 .- 94с. .-(Б-ка журналу "Початкове навчання та виховання";Вип.7(103)) .- 978-617-00-1395-8 : бк [1670бк] 
   .Посібник містить методичні рекомендації, орієнтовне календарно-тематичне планування та розробки уроків позакласного читання у 2 класі, складені з використанням технології критичного мислення, інтерактивних технологій, диференційованого підходу до навчання молодших школярів. Для вчителів початкових класів 01.08.2012

74.262.9
18.Габрусєв В. OC LINUX : навчальний практикум .- К. : Шкільний світ , 2012 .- 120с. .-(Б-ка "Шкільний світ") .- 978-966-2755-06-0 : бк [1678бк] 
   Вільнопоширюване програмне забезпечення - це не лише економія коштів користувача, й зручна робота з сучасним програмним забезпеченням, що має якісну сервісну підтримку. Саме функції та прийоми роботи з операційною системою Linux і йдеться у публікації. Крім теоретичних відомостей, потрібних для користувача, подано низку практичних робіт та тести для перевірки засвоєних знань. Для вчителів, викладачів, учнів шкіл, ліцеїв, гімназій, студентів технікумів та коледжів. 01.08.2012

74.263.8

19.Брецко Ф.Ф. Правознавство. Практичний курс. 9 клас. Конспект-довідник. Ч.2 .- Х. : Основа , 2012 .- 127с. .-(Б-ка журналу "Історія і правознавство"; Вип.7(103)) .- 978-617-00-1393-4 : бк [1668бк] 
   У навчальному посібнику подано додатковий правознавчий матеріал до навчального курсу "Правознавство. Практичний курс". тут вміщено дидактичний пізнавальний матеріал, тематичні творчі завдання ( правові диктанти, юридичні задачі, творчі роботи). Видання розраховане на методистів, вчителів вищих педагогічних навчальних закладів, а також учнів шкіл, гімназій, ліцеїв. 01.08.2012

74.263.7
20.Брецко Ф.Ф. Правознавство. Практичний курс. 9 клас. Конспект-довідник. Ч.1 .- Х. : Основа , 2012 .- 127с. .-(Б-ка журналу "Історія та правознавство"; Вип.6(102)) .- 978-617-001371-2 : бк [1664бк] 
    Пропонований навчальний посібник складено на основі чинної навчальної програми з курсу "Правознавство. Практичний курс для 9-х класів та за навчальним підручником : О.І. Пометун, Т.О. Ремех Правознавство. Практичний курс: підручник для 9 класу. - К.; Літера ЛТД, 2009. Він містить конспективний виклад названого курсу , зразки юридичних документів та словник. Видання розраховане на методистів, вчителів і студентів вищих педагогічних навчальних закладів. 01.08.2012

74.264.3
21.Довгань Г.Д. Завдання для поточного контролю. 6 клас. Готуємось до ЗНО .- Х. : Основа , 2012 .- 79с. .-(Б-ка журналу "Географія";Вип.6(102)) .- 978-617-00-1370-5 : бк [1663бк] 
   Посібник містить завдання різного типу за зразком ЗНО для перевірки знань учнів з курсу географії 6 класу. Призначений для вчителів географії, учнів, студентів географічних спеціальностей. 01.08.2012

74.264.3
22.Попов М.М. Організація шкільного туризму. Частина 1 .- Х. : Основа , 2012 .- 111с. .-(Б-ка журналу "Географія"; Вип.7(103)) .- 978-617-00-1392-7 : бк [1666бк] 
    Цей посібник може стати в пригоді учителям географії, фізкультури, всім, хто хоче займатися туризмом. В ньому детально викладено види туризму, організацію походів, розписано всі туристичні спорядження та їх застосування, подані варіанти меню для харчування, розказано про правила безпеки під час походу, а також про техніку і тактику самого походу, попередження травм і захворювань. 01.08.2012

74.264.5
23.Задорожний К.М. Завдання для контролю знань на уроках біології. 10 клас .- Х. : Основа , 2012 .- 62с. .-(Б-ка журналу "Біологія";Вип.7(115)) .- 978-617-00-1390-3 : бк [1674бк] 
    Посібник містить дидактичні матеріали у вигляді карток для зручного ксерокопіювання. Картки розподілено за темами курсу біології для 10 класу стандартного й академічного профілів навчання. Посібник можна використати для позакласної роботи та підготовки до олімпіад. 01.08.2012

74.264.7
24.Мотивація на уроках біології. 8 клас / упоряд. Г. Опаресюк .- К. : Шкільний світ , 2012 .- 120с. .-(Б-ка "Шкільний світ") .- 978-966-2755-05-3 : бк [1682бк] 
    Як викликати в учнів бажання вчитися, отримувати від цього задоволення, позитивні емоції та результати? На ці питання відповість книжка, яку ви тримаєте у руках.Це збірка ефективних методів і прийомів формування мотивації навчальної діяльності учнів під час вивчення біології тварин. Різні варіанти мотиваційної діяльності ( на вибір учителя) пропонуються до кожного уроку 

74.265.1
25.Рябченко Ж.Ф. Фізика за малі гроші : демонстраційний, фронтальний та домашній експерименти на базі саморобних приладів та наочних посібників. 7 клас. Ч.1 .- Х. : Основа , 2012 .- 110с. .-(Б-ка журналу "Фізика в школах України"; Вип.6(102)) .- 978-617-00-1375-0 : бк [1661бк] 
     У частині першій висвітлено роль і місце демонстраційного експерименту з використанням учнівських саморобних приладів та посібників на уроках фізики у 7 класі, наведена коротка технічна характеристика приладів, а також подано практичні поради щодо створення й використання на уроці такої наочності. Методичний посібник призначений для вчителів фізики та керівників гуртків із технічного та фізичного моделювання. 01.08.2012

74.265.1
26.Рябченко Ж.Ф. Фізика за малі гроші : демонстраційний, фронтальний та домашній експерименти на базі саморобних приладів та наочних посібників. 7 клас. Ч.ІІ .- Х. : Основа , 2012 .- 80с. .-(Б-ка журналу "Фізика в школах України";Вип.7(103)) .- 978-617-00-1397-2 : бк [1672бк] 
    У книзі висвітлено роль і місце демонстраційного експерименту з використанням учнівських саморобних приладів та посібників на уроках фізики у 7 класі, наведена коротка технічна характеристика приладів, а також подано практичні поради щоло створення й використання на уроці такої наочності. Друга частина книги присвячується другому розділу програми з фізики для 7 класу. Методичний посібник призначений для вчителів фізики та керівників гуртків із технічного та фізичного моделювання. 01.08.2012

74.265.7
27.Івановець Г.М. Розвиток креативних здібностей учнів на уроках хімії .- Х. : основа , 2012 .- 144с. .-(Б-ка журналу "Хімія"; Вип.7(115)) .- 978-617-00-1398-9 : бк [1669бк] 
   Особливістю сучасної системи освіти є необхідність орієнтації процесу навчання на розвиток особистості. Автор звертає увагу на використання на уроках хімії більш ефективних методик для досягнення кращих результатів у формуванні креативних здібностей учнів. Також посібник містить розробки уроків з прикладами використання цих методик. 01.08.2012

Бібліотека ІППО     серпень 2012 р.                              www.ippo.if.ua/biblioteka

 


Нова література, що надійшла у травні 2012 року

Інформаційний список

Педагогічна

Методика викладання української та іноземної мови та літератури мови

74.261.4
1.Кращі позакласні заходи з української мови та літератури .Випуск 1 / уклад. Є.І. Науменко .- Х. : Основа , 2012 .- 171с. .-(Б-ка журналу "Вивчаємо українську мову та літературу"; Вип.4(101)) .- 978-617-00-1282-1 : бк [1620бк] 
   У посібнику вміщено сценарії кращих позакласних заходів, розроблені вчителями української мови та літератури з різних регіонів України для 5-11 класів. Серед них інтелектуальний конкурс, захист учнівських проектів, лінгвістичне дослідження, засідання гуртка юних філологів, сценарій фольклорного свята, лінгвістичний інсайт, літературний портрет, усний журнал, сценарій диспуту, літературний альманах, сценарій виховного заходу. Для учителів української мови та літератури, керівників методичних об'єднань,студентів 21.05.2012 

74.261.4
2.Коваль Г.П., Суржук Т.Б. Методика викладання української мови. Рекомендації до виконання науково-дослідної тематики : Навчально-методичний посібник .- Тернопіль : Богдан , 2010 .- 368с. .- 978-966-10-0900-3 : 56 грн [70714] 
   У посібнику визначено роль і значення наукової роботи в професійній підготовці майбутнього вчителя. Він містить консультативний матеріал до виконання роботи з методики навчання української мови. Наукова творча робота разом з іншими видами навчальної діяльності формує та вдосконалює педагогічну майстерність майбутнього вчителя. 21.05.2012 

74.261.4
3.Коваль Г.П. та ін. Методика викладання української мови : навчальний посібник / Г.П. Коваль, Н.І. Деркач, М.М. Наумчук .- Вид.друге, доопрац. та доп. .- Тернопіль : Астон , 2008 .- 287с. .- 978-966-308-276-9 : 27 грн [70715] 
   Посібник допоможе оволодіти технологією уроку української мови, озброїти студентів методичним багатством. Головні питання, що розглядаються - ефективні способи керівництва навчально-виховним процесом на уроці мови (методи, прийоми, засоби та форми) з урахуванням характеру навчального матеріалу та ступеня його засвоєння: мовленнєво-мовне спрямування уроку, організація аналітико-синтетичної діяльності учнів на ньому, види та форми мовленнєвої діяльності, лінгвістичне спрямування уроку, реалізація фактичних та потенційних можливостей кожного учня в класно-урочній системі 

74.261.4
5.Кращі позакласні заходи з української мови та літератури. Випуск 2 / уклад. С.І.Науменко .- Х. : Основа , 2012 .- 140с. .-(Б-ка журналу "Вивчаємо українську мову та літературу"; вип.5(102)) .- 978-617-00-1314-9 : бк [1625бк] 
    У посібнику вміщено сценарії кращих позакласних заходів, розроблені вчителями української мови та літератури з різних регіонів України для 5-11 класів. Серед них інтелектуальне шоу, ігровий проект, банк ігрових прийомів, лінгвістичний фейєрверк, фольклорна інсценізація, літературно-музичний вечір, засідання поетичної студії, літературне свято, сценарії виховних заходів, вечорів, привітань, літературного проекту. Для вчителів української мови та літератури, керівників методичних об'днань, студентів. 30.05.2012 

74.261.4
6.Єременко Л.І. Вітаємо, граємось, навчаємось.Частина 2 : нестандартний дидактичний матеріал до уроків української мови .- Х. : Основа , 2012 .- 143с. .-(Б-ка журналу "Початкове начання та виховання"; вип.5(101)) .- 978-617-00-1318-1 : бк [1630бк] 
    Посібник містить нестандартний дидактичний матеріал до уроків з української мови у 1-4 класах (словникові і текстові диктанти, диктанти із прислів'їв, кросворди із прислів'їв та загадок). Кожне завдання дібране на основі літер певного імені та має на меті не лише формування орфографічних навичок, розвиток мовлення і мислення учнів, розширення їх світогляду, а й привітання дітей іменинників, згуртування дитячого колективу, урізноманітнення форм роботи на уроці. Для вчителів початкових класів. 30.05.2012

74.261.8 Укр
7.Уроки майстерності вчителів української літератури : 5-11 класи. Навчально-методичне видання / Упорядн.: А.А. Семенова, О.О. Паламар .- Тернопіль : Мандрівець , 2009 .- 320с. .- 978-966-634-484-0 : 38 грн [70716] 
    Посібник містить плани-конспекти до різноманітних за структурою та змістом уроків з української літератури. До нього увійшли уроки розвитку мовлення, позакласного читання, а також оригінальні уроки з літератури рідного краю. Пропоновані матеріали сприятимуть творчому пошукові учителів, урізноманітненню методики проведення сучасного уроку літератури. Використані оригінальні методики допоможуть учителеві у проведення грунтовних і цікавих уроків літератури. Для учителів-словесників, керівників методичних ою'днань, студентів. 21.05.2012

74.261.8
8.Аналіз поетичних творів / упоряд.Н.Жданова, І.Кузьменчук, Л. Петровицька .- К. : Шкільний світ , 2012 .- 128с. .-(Б-ка "Шкільного світу") .- 978-966-2756-02-9 : бк [1634бк] 
   Уміння аналізувати ліричній твір допомагає читачеві зрозуміти неповторність художнього тексту, сприяє розвитку естетичного смаку. Мета посібника - допомогти вчителю у вивченні найскладішого роду літератури. У книжці йдеться про те, як побудувати вивчення поезії, які шляхи аналізу обирати, про розвиток критичного мислення учнів, роль і функції фонових знань, особливості викладання поезії постмодернізму, як побудувати уроки позакласного читання у старшій школі та ін. Для вчителів світової літератури, студентів, викладачів. 30.05.2012

74.261.7 Англ
9.Колмогорова М.І., Рибалко Л.С. Педагогічне забезпечення міцності знань ( на прикладі англійської мови ) .-
Х. : Основа , 2012 .- 80с. .-(Б-ка журналу "Англійська мова та література"; Вип.4(112)) .- 978-617-00-1280-7 : бк [1622бк] 
    Посібник аналізує труднощі закріплення вивченого матеріалу з предметів гуманітарного циклу учнями 5-6 класів та пропонує шляхи подолання цієї проблеми на прикладі англійської мови 21.05.2012 

74.261.7Англ
10.Казачінер О.С. Труднощі в оволодінні іноземною мовою: діагностика, корекція, профілактика .- Х. : Основа , 2012 .- 96с. .-(Б-ка журналу "Англійська мова та літературу"; вип.5(113)) .- 978-617-00-1312-5 : бк [1633бк] 
    Посібник має на меті допомогти вчителю визначити та подолати труднощі в навчанні, зокрема під час вивчення іноземної мови, використовуючи психолого-педагогічні технології діагностики та корекції. 

Методика викладання природничо-математичних дисциплін
74.262.6
1.Рогівська Т.С. Рівняння з параметрами. Розробки занять елективного курсу для 8 класу .- Х. : Основа , 2012 .- 140с. .-(Б-ка журналу "Математика в школах України"; Вип 4(112)) .- 978-617-00-1285-2 : бк [1617бк] 
    Для вчителів математики, учнів загальноосвітніх шкіл, гімназій 21.05.2012 

74.262
2.Орач Б.Г. Важливі розділи шкільного курсу математики : навчальний посібник для вчителів.Системи права, методичні розробки уроків .- Львів : Манускрипт , 2011 .- 363с. .- 978-966-2400-06-9 : 37 грн [70708] 
    Розв'язування задач - це не тільки застосування і закріплення теоретичних знань, теорем, формул, розвиток навичок тотожних перетворень, обчислювальних навичок, практичне володіння аналізом і синтезом, індукцією і дедукцією, вміння перевіряти і обгрунтовувати свої припущення і гіпотези. Процес пошуку способів розв'язування задач сприяє вихованню волі, вмінню долати труднощі, набуттю навичок цілеспрямованої розумової діяльності. Завдання учителя - озброєння учнів ідеями, методами, способами розв'язування широких класів вправ і задач, заохочення до пошуку шляхів розв'язування, набуття вміння аналізувати умови, вибирати найбільш раціональні варіанти рішень. Цей посібник охоплює всі розділи шкільної програми з математики, а також теми факультативних занять. 21.05.2012

74.262.6
3.Дерев'янко Н. Їх величність рівняння : розробки уроків. 5-8 класи .- К. : Шкільний світ , 2012 .- 104с. .-(Б-ка "Шкільного світу") .- 978-966-2755-04-6 : бк [1635бк] 
    У книжці дібрано авторські розробки уроків, присвячених вивченню рівнянь за програмою з математики для основної школи. Цю книжку можна розглядати як посібник і для вчителя, і для батьків. Учитель знайде в ній ідеї щодо створення власних уроків, батьки - як допомогти своїм дітям у навчанні. Лоя вчителів, батьків учнів 5-8 класів тощо. 30.05.2012

74.262
4.Заслонкіна Л.С. Задачі з параметрами .- Х. : Основа , 2012 .- 108с. .-(Б-ка журнаду "Математика в школах Украхни"; вип.5(113)) .- 978-617-00-1317-0 : бк [1627бк] 
     У посібнику наведено програму та метеріали для організації занять курсу за вибором з математики в 10-11 класах. Матеріали можуть використовувати учні, які навчаються в класах з поглибленим вивченням математики, готуються до участі в олімпіадах різного рівня. Для вчителів і учнів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, керівників математичних гуртків. 30.05.2012

74.265.1
5.Гопко З.Г. Лабораторні та практичні роботи з фізики. 10 клас : рівень стандарту, академічний та профільний рівні .- Х. : Основа , 2012 .- 127с. .-(Б-ка журналу "Фізика в школах України"; Вип.4(100)) .- 978-617-00-1288-3 : бк [1621бк] 
    У посібнику подано інструкції для лабораторних робіт і фізичного практикуму, які виконуються під час вивчення фізики у 10 класі. Інструкції передбачають виконання робіт на рівні стандарту, академічному та профільному рівнях. Інструкції зручні для користування як вчителю, так і учням 21.05.2012

74.265.1
6.Методика навчання фізики у старшій школі : навчальний посібник / за ред. В.Ф. Савченка .- К. : Академія , 2011 .- 296С. .-(Альма-матер) .- 978-966-580-310-2 : 49 грн [70709] 
    Методична підготовка студента передбачає формування в нього якостей, необхідних для свідомості і компетентної організації навчальної роботи в середній школі. Ці вимоги враховані у змісті і структурі пропонованого навчального посібника , побудованого на найновіших надбаннях методики організації навчального процесу й викладання фізики в середній школі. Для студентів та вчителів шкіл. 21.05.2012

74.265.1
7.Сущенко С.С., Недбаєвська Л.С. Фізична картина світу: узагальнюючі уроки .- Х. : основа , 2012 .- 123с. .-(Б-ка журналу "Фізика в школах України";вип.5(101)) .- 978-617-00-1320-0 : бк [1626бк] 
    У посібнику розглянута систему узагальнюючих уроків з фізики, які проводять у 10-11 класах під час повторення навчального матеріалу з метою формування сучасної фізичної картини світу. На уроках узагальнюють знання про різні види взаємодій світла з речовиною, частинки і хвилі, фізичні взаємодії в природі та ін. Значна увага приділена узагальненню знань про фізичні теорії, їх структуру і взаємозв'язок. Посібник розрахований на вчителів фізики загальноосвітніх шкіл, студентів тощо. 30.05.2012

74.264.6
8.Задорожний К.М. Дидактичні картки з біології. 7 клас .- Х. : Основа , 2012 .- 62с.:табл. .-(Б-ка журналу "Біологія"; Вип.4(112)) .- 978-617-00-1281-4 : бк [1618бк] 
    Посібник містить дидактичні матеріали у вигляді карток для зручного ксерокопіювання. Картки розподілено за темами курсу біології для 7 класу стандартного й академічного профілів навчання. Набір різних типів завдань дозволяє використовувати картки для учнів різного рівня навчальних досягнень, обираючи певні завдання для індивідуальної роботи. Посібник можна використовувати також для позакласної роботи та підготовки учнів до олімпіад 21.05.2012

74.264.5
9.Задорожний К.М. Дидактичні картки з біології. 9 клас .- Х. : Основа , 2012 .- 64с.:іл. .-(Б-ка журналу "Біологія"; вип.5(113)) .- 978-617-00-1313-2 : бк [1629бк] 
    Посібник містить дидактичні матеріали у виді карток для зручного ксерокопіювання. Картки розподілено за темами курсу біології для 9 класу стандартного і академічного профілів навчання. Набір різних типів завдань дозволяє використовувати картки для учнів різного рівня навчальних досягнень, обираючи певні завдання для індивідуальної роботи. Посібник можна використовувати також для позакласної роботи та підготовки до олімпіад. 30.05.2012 

74.265.7
10.Радецький О.М. Хімія : дидактичні матеріали для 10 класу. Профільний рівень .- Х. : Основа , 2012 .- 128с. .-(Б-ка журналу "Хімія"; вип.5(113)) .- 978-617-00-1321-7 : бк [1628бк] 
    Перевірочні роботи,призначені для поточної й тематичної перевірки знань учнів з курсу хімії 10 класу (профільний рівень). За кожною темою наведено кілька робіт, кожна з яких дає вчителю можливість перевірити знання школярів за окремим розділом теми. Усі роботи містять два-чотири варіанти завдань, схожих за змістом і характером навчальних дій, необхідних для їх виконання. Фронтальне використання таких завдань дозволяє організувати роботу всіх учнів класу й одночасно зебезпечити умови для індивідуального навчання 30.05.2012


Методика викладання історії, обслуговуючої праці, мистецтва
74.263
1.Терно С.О. Методика розвитку критичного мислення школярів у процесі навчання історії .-
Х. : Основа , 2012 .- 93с. .-(Б-ка журналу "Історія та правознавство"; вип.5(101)) .- 978-617-00-1316-3 : бк [1632бк] 
    В основу пропонованої методики розвитку критичного мислення школярів у процесі навчання історії покладено постулат про те, що критичне мислення є мисленням усвідомленим, Самостійним, рефлексивним, цілеспрямованим, обгрунтованим, контрольованим, самоорганізованим, Найсуттєвішою ознакою методики є залучення школярів до розв'язування проблемних завдань шляхом використання проблемних методів та інтерактивних форм навчання, що передбачають науковий діалог та рефлексію пізнавальної діяльності. Для викладачів, методистів, студентів 30.05.2012

74.269
2.Школа ремесел. Квілінг - паперові кучерики / упоряд. О.О. Колонькова .- К. : шкільний світ , 2012 .- 80с. .-(Б-ка "Шкільного світу") .- 978-966-451-748-2 : бк [1637бк] 
    Пропонуємо опанувати дивовижне мистецтво квілінгу, яке допоможе емоційно та естетично збагатити спілкування дорослих і дітей. У книжці ви знайдете необхідну інформацію для створення декоративних конструкцій у техніці квілінг, дізнаєтеся про інструменти, матеріали та етапи виготовлення картин та інших виробів. Стане у пригоді вчителям трудового навчання, педагогам позашкільної освіти декоративно-ужиткового напрямку, а також усім охочим оволодіти мистецтвом квілінгу. 30.05.2012

74.266.4
3.Ковальов О. Декоративно-прикладне мистецтво в школі 1-7 класи : навчальний посібник дл ятудентів вищин навчальних закладів .- Суми : ВТД "Університетська книга" , 2006 .- 144с.:іл. .- 966-680-288-0 : 57 грн [70719] 
    Посібник розкриває шляхи та методи навчання учнів 1-7 класів декоративно-прикладного мистецтва, естетичного виховання та сприяє формуванню творчих здібностей дітей засобами народного мистецтва рідного краю. Розрахований на студентів художньо- графічних і педагогічних факультетів вищих навчальних закладів, учителів образотворчого мистецтва, керівників художніх студій. 21.05.2012

 


Виховна робота, управління школою, історія педагогіки, дошкільне виховання
74.200
1.Кудрик Л.Г., Сурмяк Ю.Р. Діти Індіго - зерна нового людства : посібник для вчителів .-
Львів : Аверс , 2011 .- 376с. .- 978-966-8386-84-8 : 44 грн [70703] 
    У науково-популярному посібнику чи не вперше в українській педагогіці зроблено спробу цілісного осмислення феномену Дітей Нової Свідомості, подано їх характеристику в біологічному, психологічному, духовному, педагогічному та інших аспектах. Особливості Нових Дітей розглянуто у контексті міркувань про духовну природу людини, її еволюційне становлення, розвиток людської свідомості.Подаго гіпотези, факти, концепції про сучасних Нових Дітей (Індіго і Кристалічних), переважно філософсько-езотеричного змісту. Представлено біблійні погляди на взаємини батьків і дітей, виховання молодого покоління.Порушено також проблеми фізичного і духовного здоров'я сучасних дітей, успішної соціалізації і самореалізації у теперішніх складних умовах, налагодження здорового способу життя шляхом подолання усталених стереотипів, пізнання вселенських законів, відновлення втраченої гармонії з природою, Богом, самим собою. Посібник буде корисний тим, хто цікавиться питаннями освіти й виховання і працює з дітьми, - перш за все батькам, учителям, виховникам, лікарям, психологам, а також усім, хто не байдужий до проблеми самопізнання і самовдосконалення людини. 21.05.2012 

74.200.58
2.Сценарії свят та п'єси для молодших школярів / упоряд. О. Трофімова .- К. : Шкільний світ , 2012 .- 128с. .-(Б-ка "Шкільного світу") .- 978-966-451-000-1 : бк [1638бк]
    У збірнику представлено розробки сценаріїв, які допоможуть нестандартно, цікаво і творчо підготувати та провести традиційні шкільні свята. Їх розміщено в хронологічній послідовності, залежно від часу проведення (від осені до весни). Також у збірнику запрпоновано авторські п'єси за мотивами відомих українських народних та авторських казок. Їх можна використовувати як для шкільного театру, так і на уроках класного і позакласного читання під час вивчення відповідної теми. Для вчителів початкових класів, педагогів-організаторів, вихователів груп продовженого дня. 30.05.2012

74.204
3.Калошин В.Ф., Гоменюк Д.В. Практичні поради молодому вчителеві. частина 2 .- Х. : Основа , 2012 .- 112с. .-(Б-ка журналу "Управління школою"; Вип.04(112)) .- 978-617-001287-6 : бк [1619бк] 
    У другій частині книги розкриваються практичні аспекти формування мотивації педагогів, самооцінки, саморозвитку та самовдосконалення. Особлива увага приділена утрудненням у педагогічній практиці та засобам їх подолання. для педагогів, керівників навчальних закладів 21.05.2012

74.204
4.Корпоративна культура навчального закладу / упоряд. В.І Ковальчук, О.В. Козубенко, В.О. Тіханова та ін. .- К. : Шкільний світ , 2012 .- 120с. .-(Б-ка "Шкільного світу") .- 978-966-2757-04-0 : бк [1636бк] 
     Формування корпоративної культури навчального закладу - це спроба конструктивного впливу на соціально-психологічну атмосферу в освітній установі, поведінку її співробітників, учнів, батьків. Фрмуючи в рамках корпоративної культури визначені установки, систему цінностей в учасників навчально-виховного процесу, можна прогнозувати, планувати і стимулювати бажану поведінку. Побудувати модель корпоративної культури вашого навчального закладу і сформувати його позитивний імідж допоможе запропоноване видання, в якому представлені кращі моделі корпоративної культури ПТНЗ Луганщини. Для керівників навчальних закладів, педагогів ЗНЗ, ПТНЗ, ВНЗ. 30.05.2012

74.03(4Укр)
5.Мосіяшенко В.А. Українська етнопедагогіка : навчальний посібник .- 3-е вид., стереотип. .- Суми : Університетська книга , 2010 .- 175с. .- 978-966-860-412-2 : 35 грн [70700] 
    Реформування національної системи освіти в Україні, модернізація всієї шкільної справи не можливі без опори на народні традиції виховання. У посібнику розглядаються особливості народної педагогіки як неодмінної умови подальшого розвитку педагогічної теорії і практики, як надійного орієнтиру у створенні виховної системи у період українського державотворення й формування висоосвічених, духовно багатих і морально стійких особистостей. Для студентів, магістрів, учителів шкіл та всіх, хто цікавиться проблемами української етнопедагогіки 21.05.2012

74.104
6.Загородня А.П., Тітаренко С.А. Педагогічна майстерність вихователя дошкільного закладу : навчальний посібник .- 2-ге вид. .- Суми : Університетська книга , 2010 .- 319с. .- 978-966-680-483-2 : 46 грн [70704] 
     Охарактеризовано сутність і складові педагогічної майстерності вихователя дошкільного закладу, методику педагогічного впливу на вихованців. Практичні та лабораторні заняття націлені на поглиблення професійних знань, умінь та навичок й самовдосконалення педагогічної діяльності. Значну увагу приділено інтерактивним технологіям навчання. Для студентів, викладачів та керівників дошкільних закладів. 21.05.2012

74.24
7.Павлютенков С.М. / Психологія менеджменту освіти .- Х. : основа , 2012 .- 128с. .-(Б-ка журналу "  «Управління школою»; вип.5(113)) .- 978-617-00-1319-4 : бк [1624бк]
    Науково-методичний посібник присвячено засадам психології освітнього менеджменту, аналізу його функціональних рівнів і специфічних методів управління діяльністю педагогічних працівників. Психологію менеджменту розглянуто в гуманістичному, індивідуально-орієнтованому аспекті, детально досліджено основні обмеження педагогічної діяльності, наведено методик, спрямовані на підвищення ефективності навчально-виховної роботи у школі, збереження психічного здоров'я усіх учасників освітнього процесу, утвердження гуманного характеру взаємин у школі. Рекомендовано керівникам навчальних закладів, працівникам відділів освіти, психологам, педагогам, студентам. 30.05.2012

Психологічна

88
1.Власова О.І., Марушкевич А.А. Основи психології та педагогіки : підручник .- 2-е вид., перероб. .- К. : Знання , 2011 .- 333с. .-(Вища освіта ХХІ століття) .- 978-966-346-854-9 : 87грн [70701] 
   У підручнику узагальнюється основний загальноосвітній зміст сучасного психологічного і науково-педагогічного знання, аналізується розвиток педагогічних процесів в Україні, розглядаються принципи, методи, напрями, форми організації навчання виховання та управління в освітній галузі. Для кращого засвоєння навчального матеріалу в кінці кожного розділу наводяться запитання і завдання для самостійної роботи, списки літератури. У кінці книги наведено орієнтовні питання до екзаменів і тести до окремих розділів. Для студентів вищих навчальних закладів 21.05.2012

88я73
2.Галян І.М. Психодіагностика : Навчальний посібник .- 2-е вид., стереотип. .- К. : Академвидав , 2011 .- 464с. .-(Альма-матер) .- 978-966-8226-89-2 : 60 грн [70705] 
    У навчальному посібнику розкрито сутність, загальні засади, психометричні і психодіагностичні основи психодіагностики як науки, основні методи психологічного тестування особистості, її інтелекту, самосвідомості, системи цінностей, висвітлено особливості застосування психодіагностичних процедур при тестуванні осіб різного віку. 21.05.2012

88.3 я73
3.Столяренко О.Б. Психологія особистості : навчальний посібник .- К. : Центр учбової літератури , 2012 .- 280с. .- 978-611-01-0322-0 : 71 грн [70706] 
    Навчальний посібник розкриє різноманітні підходи до психології особистості, знайомить з типологічними та індивідуальними особливостями людини,психологічними аспектами мотивації, діяльності, поведінки і спілкування. З урахуванням особливої ролі соціальних чинників у процесі соціалізації особистості висвітлюються проблеми становлення характеру, розвитку здібностей,формування емоціно-вольової сфери особистості, вищих потреб людини. Посібник призначається для викладачів і студентів вузів, учителів загальноосвітніх шкіл, практичних психологів. 21.05.2012

88.5 я73
4.Максимова Н.Ю. Психологія девіантної поведінки : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів .- К. : Либідь , 2011 .- 520с. .- 978-966-06-0605-0 : 81 грн [70707] 
    У посібнику розкривається психологічна сутність, причини та прояви поведінки, що не відповідає суспільно прийнятим нормам. Розглядаються конкретні методи виявлення схильності до соціальної дезадаптації, правопорушень, злочинної та саморуйнівної поведінки, а також методи вивчення психічного розвитку осіб з девіантною поведінкою. Запропоновано програми і техніки консультативно-корекційної роботи з девіантами відповідно до різновиду їхньої соціальної дезадаптації, визначено умови створення оптимальної ситуації розвитку. Для психологів, соціальних педагогів, студентів тощо. 21.05.2012
Нова література, що надійшла до бібліотеки у квітні 2012 року
інформаційний список

66.3(4Укр)
1.Захарук Д. Вгору піднесімо серця : національна ідея як векторний компонент моделі самовідтворення української нації .- Івано-Франківськ : ТзОВ ВГЦ "Просвіта" , 2012 .- 27с. : бк [бн] 
   У своїй праці автор зупиняється на чотирьох головних питаннях: Слово Боже і українська національна ідея; Національна ідея і національна спільнота; Соборність горизонтальна і вертикальна; Нова українська родина.

86.37
2.Захарук Д. Чудо .- Івано-Франківськ : Лілея- НВ , 2009 .- 43 : бк [бн] 
   На зламі тисячоліть лісоруби в Карпатах знайшли чудо-хрест усередині дерева. Книжечка зворушливо й захопливо розповідає про тайну цього знаку-реліквії - про героїчну долю героїв-бандерівців, про те, як їх відшукали рідні
28.088л6

3.Гетьман В. Національні природні парки України .- К. : шкільний світ , 2012 .- 128с. .-(Шкільний світ) .- 978-966-2755-03-9 : бк [1614 бк, 1602 бк] 
    У книжці йдеться про національні парки України, їхні природні, історико-культурні та рекреаційні ресурси. Найбільш повно і грунтовно розкрито одну з основних їхніх функцій - рекреаціну. Різновидом рекреаційної діяльності національних природних парків є екскурсіна. Детально описано еколого-освітні стежки, якими організовують екскурсії для відвідувачів національних природних парків. Для викладачів, студентів, туристів, тих, хто любить подорожувати й цікавиться природою та історією України.

74.264.3
4.Суворова О.В. Географія релігій. частина 1. .- Х. : Основа , 2012 .- 78с. .-(Б-ка журналу "Географія"; Вип.4(100)) .- 978-617-00-1283-8 : бк [1605бк] 
   Посібник містить матеріал курсу "Географія релігій", які можуть бути використані також під час уроків географії, історії, на факультативах, у позакласних заходах. Для вчителів географії, студентів ВНЗ.

88.8
5.Мамайчук І., Смирнова М. Діти з розладами поведінки; психологічна допомога .- К. : Шкільний світ , 2012 .- 120с. .-(Б-ка "Шкільного світу") .- 978-966-2754-01-8 : бк [1606бк] 
    Проблеми поведінки в дитячому віці - нерідке явище, що потребує допомоги як педагогічної, так і психологічної. У книжці викладено основні принципи психологічного консультування, психокорекції та психологічного супроводу дітей від 5 до 16 років, які мають відхилення в поведінці. Особливу увагу приділено методам роботи з родиною та близьким оточенням дітей. Представлено конкретні психотехнічні прийоми з формування навичок спілкування, емоційно-вольового регулювання поведінки, розширення репертуару поведінкових реакцій тощо. Книжка призначена для практичних психологів, соціальних педагогів, а також педагогів, батьків та всіх, кого хвилюють проблеми дитини.

74.263
6.Мирошниченко В.О. Всесвітня історія. : Тести до підготовки ЗНО 2012 року. Частина 2 .- Х. : основа , 2012 .- б108с. .-(Б-ка журналу ""Історія та правознавство"; Вип.4(100)) .- 978-617-00-1284-5 : бк [1604бк] 
     Пропонований посібник являє собою збірник тестових завдань для підготовки до зовнішнього оцінювання із всесвітньої історії від початку ХХ ст. до наших часів. Зміст завдань визначено чинними нормативними документами - навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів і специфікацією тексту зі всесвітньої історії для зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів 2012 року.

74.261.4
7.Єременко Л.І. Вітаємо, граємось, навчаємось. : Нестандартний дидактичний матеріал до уроків української мови. ч.1 .- Х. : Основа , 2012 .- 94с. .-(Б-ка журналу "Початкове навчання та виховання"; Вип.4(100)) .- 978-617-00-1286-9 : бк [1603бк] 
     Посібник містить нестандартний дидактичний матеріал до уроків української мови у 1-4 класах (словникові і текстові диктанти із прислів'їв, кросворди із прислів'їв та загадок). Кожне завдання дібране на основі літер певного імені та має на меті не лише формування орфографічних навичок, розвиток мовлення і мислення учнів, розширення їх світогляду, а й привітання дітей-іменинників, згуртування дитячого колективу, урізноманітнення форм роботи на уроці. Для учителів початкової школи.

74.204

8.Портфоліо вчителя / упоряд. І.М. Рожнятовська .- К. : Шкільний світ , 2012 .- 128с. .-(Б-ка "Шкільного світу") .- 978-966-420-104-6 : бк [1613бк] 
   У вчителя має бути "досьє успіхів", у якому подано все цікаве і гідне з того, що відбувається в його житті. Таким досьє може стати портфоліо вчителя. Головне призначення портфоліо - продемонструвати найбільш значущі результати практичної діяльності й оцінити професійну компетентність. Для директорів, їхніх заступників, голів МО та учителів

74.262
9.Черненко Н.А. Математика + інтегровані уроки .- К. : Шкільний світ , 2012 .- 120с. .-(Б-ка "Шкільного світу") .- 978-966-2755-01-5 : бк [1612бк] 
    Вам цікаво дізнатися, як за допоиогою математичних понять можна пояснити фізичні, хімічні та біологічні процеси, формули та як ними користуватися? А також оперувати економічними та банківськими поняттями, робити розрахунки та прогнози в умовах ринкової економіки. тоді ця книжка - саме для вас. У першому розділі книжки розкриті основні вимоги та принципи, яких слід дотримуватися під час розробки інтегрованих уроків. Добірка задач, вміщена в другому розділі, дає змогу вчителеві урізноманітнити навчальний процес, розширити пізнавальні інтереси учнів з метою залучення їх до дослідницької діяльності. Для вчителів та студентів математичних спеціальномтей педагогічних університетів.


74.204
10.Педагогічна майстерність. Практикум / автор-упоряд. Л.В. Галіцина .- К. : шкільний світ , 2012 .- 120с. .-(Б-ка "Шкільного світу") .- 978-966-451-744-4 : бк [1611бк] 
   Дорогий друже, ця книжка - унікальний помічник для працівників методичної служби всіх рівнів. В ній ти знайдеш ігри, які можна проводити з різними категоріями педагогів. Окрім того, книжка ще й навчить тебе розробляти професійні ігри й допоможе опанувати нові навички.До цього видання увійшли організаційно-діяльнісні ігри для педагогів та управлінців, розроблені й адаптовані автором у багатьох регіонах України. Для керівників системи освіти усіх рівнів, методистів, директорів, заступників директорів з НМР, учителів, а також для всіх, хто прагне професійного самовдосконалення. Читайте! Втілюйте! і грайте ... професійно!


74.261.7 Англ
11.Позакласна робота. Англійська мова / упоряд. Л. Мудрак .- К. : Шкільний світ , 2012 .- 128с. .-(б-ка "Шкільного світу) .- 978-966-2756-00-6 : бк [1609бк] 
   Позакласна робота є важливою складовою навчально-виховного процесу, яка створює додаткові можливості для вчителів та їхніх учнів. Організація і проведення захопливих освітньо-виховних заходів сприяє зацікавленню учнів іноземною мовою, систематизації та вдосконаленню набутих знань і навичок, розвитку комунікативнлї компетенції та прояву різноманітних умінь і талантів. У виданні подано методичні поради щодо організації позакласної роботи з англійської мови для учнів із різним рівнем знань. Учасники конкурсу "Стань співавтором книжки" пропонують цікаві сценарії тематичних вечорів і свят, різні форми ігрової діяльності, а також постановки театралізованих вистав. Книжка буде корисною і вчителям-початківцям, і досвідченим педагогам, що викладають у середніх школах, ліцеях і гімназіях.

85.37
12.Голубєва О. Анімаційна студія у навчальному закладі .- К. : Шкільний світ , 2012 .- 96с. .-(Б-ка "Шкільного світу") .- 978-966-451-724-6 : бк [1608бк] 
   Якщо у вас виникло бажання зробити мультфільм, то тепер ви маєте таку можливість! Виявляється, за допомогою простих засобів можна створити динамічний світ із персонажами. Про анімацію, її історію, сучасні тенденції та практичні покрокові поради (як оживити казку, відтворити дійсність у мультфільмі) ви дізнаєтеся з пропонованої книжки. Для керівників гуртків кіномистецтва та мультиплікації, усіх творчих та захоплених цією справою людей.

74.200.51
13.Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей: виховні заходи. 5-8 класи / упоряд.Л.Шелестова, Н. Чиренко, Н. Чернякова .- К. : Шкільний світ , 2012 .- 128с. .-(Б-ка "Шкільного світу) .- 978-966-451-746-8 : бк [1607бк] 
   З давніх-давен вважали родину і виховання дітей пріоритетним началом. Проте діти виховуються не лише в сім'ї, а й у школі. Саме на поєднання зусиль батьків і вчителів у вихованні в підлітків ціннісного ставлення до родини орієнтовані сценарії виховних заходів, тренінги, родинні свята, лекції які ви знайдете у цьому збірнику. Книжка стане незамінним помічником у роботі класних керівників, педагогів-організаторів та заступників директорів із виховної роботи, буде цікавою й корисною студентам педагогічних вузів, а також небайдужим батькам та учням.

14.Актуальні проблеми викладання літератури у середній та вищий школі : Султанівські читання. Збірник статей. Вип. ІІ / Відп. ред. В.Г. Матвіїшин .- Івано-Франківськ : Симфонія форте , 2012 .- 228с. .- 978-617-7009-62-6 : бк [1616бк] 
   У збірнику вміщено наукові та науково-методичні статті з питань літератури та методики її викладання, висвітлено окремі аспекти розвитку комунікативних здібностей студентів. До збірника ввійшли матеріали Всеукраїнської конференції "Актуальні проблеми викладання літератури у середній та вищий школі. ІІ Султанівські читання"

91.9:74
15.Микола Іванович Пирогов - видатний хірург, педагог і громадський діяч (до 200-річчя від дня народження) : бібліографічний покажчик / нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського; упоряд. Л.О. Пономаренко, Н.А. Стельмах, С.П. Пєєва; наук. ред. П.І. Рогова .- К. : Педагогічна думка , 2011 .- 124с. .-(Видатні педагоги світу) .- 978-966-644-193-8 : бк [1600бк, 1601бк] 
    Сьомий випуск бібліографічного покажчика серії "Видатні педагоги світу" присвячений науково-педагогічній, адміністративній та громадській діяльності Миколи Івановича Пирогова (1810-1881) - всесвітньо відомого хірурга, патологоанатома, просвітителя, громадського діяча, професора, члена-кореспондента Російської АН, основоположника воєнно-польової хірургії та хірургічної анатомії, учасника Севастопольської оборони 1854-1855 років, діяча народної освіти в Російській імперії, зокрема на українських землях, одного з реформаторів системи освіти. У покажчику представлено бібліографію праць М.І. Пирогова, які були опубліковані впродовж 1856-2010 років, а також дослідження, присвячені життю і діяльності вченого, що вийшли на традиційних та електронних носіях упродовж зазначеного періоду 

Нові книги та брошури, що надійшли до бібліотеки у березні 2012 року

Інформаційний список

84.4Укр
1.Ступарик Б. З порога вічності : автобіографічна повість .- Івано-Франківськ : Нова Зоря , 2005 .- 207с.: фоторг. .- 966-8265-60-2 : бк [1582бк] 
   Книга доктора педагогічних наук Богдана Ступарика (07.03.1940-19.10.2002) - це сповідь людини, яка прожила нелегке, складне, багате на події життя, віддавши багато років педагогічній праці. Це захоплююча розповідь про повноту Життя у всій його красі, величі, тривогах і переживаннях. 02.04.2012

74.200
2.Волканова В. Превентивне виховання в навчальному закладі .- К. : Шкільний світ , 2012 .- 96. .-(Б-ка "Шкільного світу") .- 978-966-451-2757-00-2 : бк [1598бк] 
    Пропонуємо книжку, пов'язану з такою реалією сучасної освіти, як превентивне виховання. До уваги читачів програма, план проведення місячника з превентивного та правового виховання, а також словник термінів, яким легко користуватися при організації роботи з превентивного виховання. Для керівників навчальних закладів, учителів, психологів, соціальних педагогів, методистів НМЦ. 02.04.2012 

74.26
3.Урок: 100 інноваційниї моделей / Упоряд. В.І. Ковальчук, О.А. Макаренко .- К. : Шкільний світ , 2012 .- 128с. .-(Б-ка "Шкільного світу") .- 978-966-451-000-1 : бк [1599бк] 
   У збірнику наведено інноваційні методи, прийоми навчання, які відображають найбільш складні й не повністю визначені навчальними програмами проюлеми, що виникають при організації навчального проуесу у системі професійно-технічної о світи. У збірнику представлено методичні розробки уроків природничо-математичного та гуманітарного напрямів, професійно-теоретичної підготовки та виробричого навчання. Для керівників ПТНЗ, інженерно-педагогічниї працівників, викладачів і студентів інженерно-педагогічних навчальних закладів, учителів ЗНЗ. 02.04.2012

74.200.58
4.Ціннісне ставлення до себе : виховні заходи. 5-8 класи / упорядн. Л.Шелестова, Н. Чиренко, Н.Чернякова .- К. : Шкільний світ , 2012 .- 128с. .-(Б-ка "Шкільного світу") .- 978-966-451-000-1 : бк [1597бк] 
    У книжці зібрано ефективні та сучасні тренінги, години спілкування та виховні заходи, які сприятимуть формуванню у підлітків ціннісного ставлення до себе: свого фізичного, духовного та соціального "Я". Книга допоможе педагогам сформувати у підлітків ціннісне ставлення до своєї зовнішності, стану здоров'я, розуміння необхідності дбати про безпеку власної життєдіяльності, вести здоровий спосіб життя; сприятиме пізнанню власного внутрішнього світу, формуванню життєвих перспектив, готовності та здатності до самовдосконалення; навчить підлітків орієнтуватися в нових умовах життя, налагоджувати спільну працю з дорослими та однолітками, попереджувати конфлікти. Книжка стане незамінним помічником у роботі класних керівників, педагогів-організаторів, заступників директорів з виховної роботи, а також небайдужим батькам та учням 02.04.2012

74.200
5.Казка в початковій школі: виховний аспект / автор-упоряд. О. Гордійчук .- К. : Шкільний чвіт , 2012 .- 96с. .-(Б-ка "Шкільного світу") .- 978-966-451-000-1 : бк [1596бк]
    Зміст пропонованого видання становлять традиційна методика та особливості роботи над казкою, авторська система педагогічної та психокорекційної роботи в процесі ознайомлення молодших школярів з українською народною казкою на уроках класного і позакласного читання, а також теоретико-методичний інструментарій щодо реалізації виховної функції цього жанру. Адресовано учителям-практикам, слухачам курсів підвищення кваліфікації і методистам, також книга буде корисною всім, хто має справу з навчанням і вихованням сучасних молодших школярів. 02.04.2012

74.200.56
6.Мороз В. Збереження репродуктивного здоров'я підлітків .- К. : Шкільний світ , 2012 .- 120с. .-(Б-ка "Шкільного світу") .- 978-966-451-735-2 : бк [1595бк] 
    У збірнику вміщено методичний матеріал для роботи з учнями зі статевого виховання з метою збереження їхнього репродуктивного здоров'я. В ній розміщено матеріали для бесід з дівчатами і хлопцями, батьківських зборів, цікаві теми дискусій, анкети для учнів та інше. Матеріали збірника призначені для заступників директорів загальноосвітніх закладів з виховної роботи, класних керівників, батьків, учнів підліткового віку. 02.04.2012

74.200.52
7.Боринець Н., Ходзицька І. Трудове навчання. Готуємось до олімпіади. : Тестові завдання 5-11 класи .- К. : Шкільний світ , 2012 .- 128с. .-(Б-ка "Шкільного світу"11594бк) : бк [978-966-451-737-6] 
    Навчальний посібник має на меті допомогти вчителям трудового навчання (обслуговуючі види праці) під час підготовки обдарованих дітей до олімпіад на уроках і в позаурочний час. Він містить тестові завдання, які відповідають чинним програмам трудового навчання для 5-9 класів та технологій (10-11 класи), а також ті, які виходять за межі чинних програм для учнів 5-11 класів. Матеріали посібника можна використати і для проведення тематичного оцінювання на уроках, добираючи питання відповідно до змісту модуля. Посібник буде корисним учням, учителям трудового навчання, слухачам курсів підвищення кваліфікації тощо. 02.04.2012

74.265.7
8.Хімія. Творча майстерня учителя / упоряд. Г. Мальченко .- К. : Шкільний світ , 2012 .- 128с. .-(Б-ка "Шкільного світу") .- 978-966-2755-00-8 : бк [1593бк] 
    Як зацікавити учня предметом? Як зберегти високу активність і самостійність учня? Усі відповіді містяться саме в цій книзі. В ній представлено застосування інтерактивних технологій навчання: комп'ютерних технологій, методу проектів, які допоиожуть підготувати школярів до активного життя; розробки нетрадиційних уроків, а також сценарії позакласних заходів, творчі роботи учнів: вірші, кросворди, ребуси. Матеріали можна використовувати під час уроків, факультативних занять, позакласних заходів з метою активізації пізнавальної діяльності, виховання загальної культури школярів. Деякі факти будуть цікавими і корисними при вивченні біології, фізики, географії, історії та літератури. Книку адресовано учителям. 02.04.2012

26.3
9.Соловйов В.О. Історична геологія. .- Х. : основа , 2012 .- 126с. .-(Б-ка журналу "Географія". Вип.3(99)) .- 978-617-00-1250-0 : бк [1584бк] 
    Коротке навчально-дослідне видання, у якому охарактеризовано методи історичної геології та етапи геологічної історії. Велику увагу приділено розвитку тектонічних рухів у часі й органічного світу, впливу космосу на природні процеси, співвідношенню понять "еволюція" і "катастрофи". Для всіх зацікавлених. 02.04.2012

74.204
10.Калошин В.Ф., Гоменюк Д.В. Практичні поради молодому вчителеві : Ч.1 .- Х. : Основа , 2012 .- 128с. .-(Б-ка журналу "Управління школою". Вип. 0(111)) .- 978-617-00-1254-8 : бк [1583бк] 
   У посібнику розглянуто практичні поради молодому вчителю стосовно проведення різних видів занять за допомогою інноваційного підходу; організації самостійної роботи учнів; побудови занять на засадах діалогічної взаємодії; формування в учнів мотивації до навчання та мотиваційного тренінгу для учителів; застосування методу активного соціологічного тестованого аналізу та контролю роботи вчителя щодо самооцінки й саморозвитку; подолання учителем перешкод на шляху до самовдосконалення. Для педагогів, керівників навчальних закладів 02.04.2012

74.265.1
11.Кисільова Л.В. Фізика людини : Елективний курс. 8-9 клас .- Х. : Основа , 2012 .- 128с. .-(Б-ка журналу"Фізика в школах України". Вип.3(99)) .- 978-617-00-1255-5 : бк [1585бк] 
    Елективний курс "Фізика людини" "оживляє" абстрактні фізичні формули на "живій" людині. Дивно і нелогічно, коли важелі і сили, вектори і клапани, оптичні і акустичні явища розглядаються на далеких прикладах, коли вони всі "працюють" у людині. Під час вивчення курсу учні не тільки задовольнять свої освітні потреби, але й дістануть навички дослідницької діяльності, познайомляться з методами дослідження у фізиці й біології,одержать відомості про сучасні дослідницькі приклади. Пояснення окремих процесів, що відбуваються в живих організмах на основі фізичних законів, допоможе учням установити причинно-наслідкові зв'язки, що існують у живій і неживій природі, сформує інтерес не тільки до фізики, але й до біології. Для вчителів фізики 02.04.2012

74.200
12.Цікавий світ професій : розробки занять для учнів 3-4 класів / автор-упоряд. Г.І. Білоус .- Х. : Основа , 2012 .- 94с. .-(Б-ка журналу "Початкове навчання та виховання". Вип.3(99)) .- 978-617-00-1253-1 : бк [1586бк] 
    Посібник містить розробки профорієнтаційних занять для учнів 3-4 класів, що сприятимуть вихованню у дітей працелюбства, поваги до представників різних професій, допоможуть учителеві ознайомити школярів із різними спеціальностями, націлити їх на вибір майбутньої професії, вивчення певних навчальних предметів, необхідних для справжнього фахівця, майстра своєї справи. для вихователів початкової школи, та ГПД 02.04.2012

74.261.7 Англ
13.Бутковська Н.О., Маслова Н.І. Англійські та американські свята і традиції .- Х. : Основа , 2012 .- 127с. .-(Б-ка журналу "Англійська мова та література"; Вип.3(111)) .- 978-617-00-1247-0 : бк [1587бк] 
    Посібник пропонує велику кількість матеріалу про визначні свята й традиції Великої Британії та США. Для учнів старших класів, молодих учителів, учителів-практиків 02.04.2012

74.261.8 Укр
14.Новиков А.О. Українська драматургія на уроках літератури .- Х. : Основа , 2012 .- 159с. .-(Б-ка журналу "Вивчаємо українську мову та літературу"; Вип.3(100)) .- 978-617-00-1249-4 : бк [1588бк] 
     У навчальному посібнику висвітлено основні етапи розвитку української драматургії другої половини ХІХ - початку ХХ ст. Особливу увагу приділено діяльності театру корифеїв, дослідженню творчості М. Кропивницького, І. Карпенка-Карого, М. Гоголя, інших тогочасних митців драматургічного процесу зазначеної доби. Для учителів і учнів, усіх шанувальників драматургії. 02.04.2012

74.262
15.Карпік В.В. Тестовий тренінг : підготовка до ЗНО .- Х. : Основа , 2012 .- 94с. .-(Б-ка журналу "Математика в школах України"; Вип 3(111)) .- 978-617-00-1252-4 : бк [1589бк] 
   Посібник призначено для підготовки випускників шкіл до зовнішнього незалежного оцінювання з математики. Для вчителів математики, учнів 10-11 класів шкіл, гімназій, абітурієнтів 02.04.2012

74.265.7
16.Котляр З.В., Котляр В.М. Органічна хімія : посібник-практикум для учителів та учнів. Частина ІІ .- Х. : Основа , 2012 .- 112с. .-(Б-ка Журналу "Хімія". Вип.3(111)) .- 978-617-00-1256-2 : бк [1590бк] 
   Посібник-практикум створено відповідно до чинної програми з хімії для учнів 11 класу загальноосвітніх шкіл академічного та профільного рівнів. рекомендується для самостійної роботи учнів як доповнення до підручників хімії, а також для позакласної роботи. Допоможе учителям хімії організувати навчальну діяльність учнів у класі та вдома й забезпечити глибоке засвоєння ними курсу органічної хімії. Для учнів середніх шкіл, гімназій, ліцеїв, коледжів, учителів 02.04.2012

74.263
18.Мирошниченко В.А., Федчиняк А.О. Всесвітня історія : тести для підготовки до ЗНО 2012 року. Частина І .- Х. : Основа , 2012 .- 127с. .-(Б-ка журналу "Історія та правознавство". Вип.3(99)) .- 978-617-00-1251-7 : бк [1591бк] 
   Посібник являє собою збірник тестових завдань для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з всесвітньої історії від найдавніших часів до початку ХХ ст. Зміст завдань визначено чинними нормативними документами - навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів і специфікацією тексту зі всесвітньої історії для зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників шкіл 2012 року. 02.04.2012

74.264.4
19.Шаповаленко О.В. Дидактичні картки з природознавства 5-6 класи .- Х. : Основа , 2012 .- 63с. .-(Б-ка Журналу "Біологія". Вип.3(111)) .- 978-617-00-1248-7 : бк [1592бк] 
   Посібник містить дидактичні матеріали у вигляді карток, кожна з яких займає окрему сторінку для зручного ксерокопіювання. Картки розподілено за темами та уроками курсу природознавства у 5 і 6 класів стандартного і академічного профілів навчання. Набір різних типів завдань дозволяє використовувати картки для учнів різного рівня навчальних досягнень, обираючи певні завдання для індивідуальної роботи. Посібник можна використовувати також для позакласної підготовки учнів до олімпіад 02.04.2012

 

66.3(4Укр)
20.Захарук Д. Вгору піднесімо серця : національна ідея як векторний компонент моделі самовідтворення української нації .- Івано-Франківськ : ТзОВ ВГЦ "Просвіта" , 2012 .- 27с. : бк [бн] 
   У своїй праці автор зупиняється на чотирьох головних питаннях: Слово Боже і українська національна ідея; Національна ідея і національна спільнота; Соборність горизонтальна і вертикальна; Нова українська родина. 06.04.2012

86.37
21.Захарук Д. Чудо .- Івано-Франківськ : Лілея- НВ , 2009 .- 43 : бк [бн] 
   На зламі тисячоліть лісоруби в Карпатах знайшли чудо-хрест усередині дерева. Книжечка зворушливо й захопливо розповідає про тайну цього знаку-реліквії - про героїчну долю героїв-бандерівців, про те, як їх відшукали рідні 06.04.2012

91.9:74
22.Микола Іванович Пирогов - видатний хірург, педагог і громадський діяч (до 200-річчя від дня народження) : бібліографічний покажчик / нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського; упоряд. Л.О. Пономаренко, Н.А. Стельмах, С.П. Пєєва; наук. ред. П.І. Рогова .- К. : Педагогічна думка , 2011 .- 124с. .-(Видатні педагоги світу) .- 978-966-644-193-8 : бк [1600бк, 1601бк] 
   Сьомий випуск бібліографічного покажчика серії "Видатні педагоги світу" присвячений науково-педагогічній, адміністративній та громадській діяльності Миколи Івановича Пирогова (1810-1881) - всесвітньо відомого хірурга, патологоанатома, просвітителя, громадського діяча, професора, члена-кореспондента Російської АН, основоположника воєнно-польової хірургії та хірургічної анатомії, учасника Севастопольської оборони 1854-1855 років, діяча народної освіти в Російській імперії, зокрема на українських землях, одного з реформаторів системи освіти. У покажчику представлено бібліографію праць М.І. Пирогова, які були опубліковані впродовж 1856-2010 років, а також дослідження, присвячені життю і діяльності вченого, що вийшли на традиційних та електронних носіях упродовж зазначеного періоду 06.04.2012

 

 

Бібліотека ІППО               11 квітня 2012 р.                                          www.ippo.if.ua/biblioteka

Нові художні та галузеві книги

                                                   Інформаційний список поступлень у лютому 2012 року

83.3(4Укр)5
1.Іван Вагілевич - життя і творчість : збірник науково-теоретичних статей / гол.ред.: В. Андрейків; ред. рада: І.О. Андрухів, В.В. Грещук, С.І. Хороб та ін. .- Рожнятів : Рожнятівська районна державна адміністрація, Рожнятівська районна рада , 2011 .- 105с. : 20 грн [70596, 70597, 70598, 70599, 70600] 
   В даному збірнику подані статті учасників міжобласної науково-теоретичної конференції. Збірник складається з 2-х розділів: історія, етнографія та філологія. 22.02.2012

84.4Укр
2.Пушик С. Твори в шести томах : Т 5. Повісті, есеї, мініатюри .- Івано-Франківськ : Нова Зоря , 2010 .- 815с. .- 978-966-398-058-4 : 19 грн 50к [70601, 70602, 70603, 70604, 70605] 
   За колючим дротом, в ув'язненні, В'ячеслав Чорновіл у журналі "Вітчизна" прочитав перший варіант повісті про Лесине карпатське літо й у листах висловлював своє враження від прочитаного. Сьогодні до читача йде повний текст твору про перебування Лесі Українки в Карпатах від квітня до кінця вересня 1901 року. Крім цього твору, у п'ятому томі публікуються такі ж повісті про справжніх авторів музики пісень "Гуцулка Ксеня" і "Червоні маки" - Я. Барнича та І. Недільського, про "крилаті" вахти до Сибіру карпатських нафтовиків, про лісосплав на Буковині, в Галичині й на Закарпатті, про Великий день - 24 серпня 1991 року у Верховній Раді України, а також розповіді про велетенське місто скіфської доби - Гелон, про княгиню Ланку та про багатьох письменників, композиторів, митців, а також мініатютні повісті про теперішній час. 22.02.2012

63.3(4Укр)
3.Ільків М. (Українець) 1939 рік. Таємне стає явним : документи і матеріали .- вид. 2-ге .- Івано-Франківськ : СІМИК , 2011 .- 416с. .- 978-966-8067-49-5 : 16 грн 80 к [70606, 70607, 70608, 70609, 70610] 
    Праця присвячена трагічним сторінкам історії, що в минулому мали назву "золотий вересень 1039". Дійсні факти періоду 1939-1941 років були приховані і сфальсифіковані. На основі численних документів авторка доводить, що встановлення радянської влади на Західній Україні було необхідне керівникам СРСР не для визволення, а для будівництва зони безпеки на цій території, яка мала стати трампліном для майбутнього загарбання некомуністичної Європи. Новий режим тут вкорінювався шляхом порушень прав людини - репресіями, депортаціями, відвертою русифікацією. Книга зацікавить усіх, хто не байдужий до історії рідного краю. 22.02.2012

84.4Укр
4.Могильницький А. Твори / авт.вступ.стат., упорядн.коментарів та прим. Є. Баран; авт.стат., упоряд. В. Бабій .- Івано-Франківськ : Видавець Супрун В.П. , 2011 .- 208с. .- 978-966-8969-35-5 : 20 грн 44 коп. [70611, 70612, 7-613, 70614, 70615] 
    Запропонована книга - перше найповніше видання творів класика Української літератури Антона Могильницького (1811-1873), одного із сподвижників "Руської трійці", галицького поета і священика Видання розраховане на вчителів, студентів-філологів, всіх шанувальників українського художнього слова 22.02.2012

85.319
5.Юзва Р. Світи, моя любове, Україно : Пісні .- Івано-Франківськ : Нова Зоря , 2011 .- 208с.: нот. .- 978-966-398-067-6 : 73 грн 43 к [70616, 70617, 70618, 70619, 70620]
    У віршах відомого Івано-Франківського поета Романа Юзви (1934-2003) багато тепла, доброти, любові до рідної земля. Вони зрозумілі кожній людині, бо серце митця було відкрите людям. Вірші поета добре лягають на музику, адже в його словах закладена мелодія, а ще - душа пісні. Недарма так багато композиторів зверталися до його творчості: Богдан Юрків, Іван Фіцалович, Юрій Коваль, Мирослав Пастернак, Леся Соболевська, Яна Бобалік, Богдан Шиптур. Кращі з пісень (67 творів!) увійшли до даної збірки. Тематика вражає різноманітністю. У них - філософський роздум і лірична сповідь, веселі мотиви і полум'яний пафос, але всі вони проникнуті любов'ю до свого народу. Твори призначені для різних виконавських складів: сольні пісні, ансамблеві та хорові композиції 22.02.201284.4Укр
6.Лепкий Б. Слово о полку Ігоревім : У віршованих і прозових перекладах українською та польською мовами / упоряд.У. Скальська, Є. Баран .- Івано-Франківськ : ГРАНЬ , 2011 .- 309с. : 13 грн 70 к [70641, 70642, 70643, 70644, 70645] 
    Богдан Лепкий у своєму видання "Слова", окрім власного перекладу, включив фрагменти таких світочів рідної літератури, як Тарас Шевченко, Михайло Максимович, Панас Мирний, Степан Руданський і Василь Щурат, утворивши органічну й гармонійну цілість. Ці переклади зовсім без темних місць, оскільки Б.Лепкий відчув велику подібність цього зразка староукраїнської літературної книжної мови до галицьких діалектів. Отож без проблем переклав "Слово" не тільки на сучасну йому українську мову, а й на польську і додав дуже докладні пояснення. До того ж сам здійснив художнє оформлення всіх перекладів, які подаються факсиміле. Але для кращого розуміння історичної минувщини й повнішого відчуття краси цього незрівнянного епосу початку минулого століття додається український текст, виправлений згідно із сучасним правописом і популярним шрифтом. Читач буде радий прочитати цей шедевр староукраїнської писемності в подання Б. Лепкого, який 100 літ тому написав передмову до "Слова" немовби для сучасників. 22.02.2012

84.4Укр
7.Стефурак Н. Заметіль : вірші, новели, драма, есе .- Івано-Франківськ : Місто НВ , 2011 .- 268с. .- 978-966-428-208-3 : 23 грн [70646, 70647, 70648, 70649, 70650] 
   Твори, що увійшли до десятої збірки української письменниці з Івано-Франківська, ретельно відбиралися з усього її літературного доробку - як і пісні, що лягли в основу першого аудіоальбому. Створені у співавторстві з композиторами Павлом Дворським, Остапом Гавришем, Володимиром Довшинським, Лесею Малько, Зоєю Слободян, вони входять до репертуару відомих українських виконавців, зокрема народного артиста України Василя Зінкевича. Понад два десятиліття звучить у його виконанні пісня, що дала назву і цій збірці, й дебютному аудіоальбому письменниці. 22.02.2012

84.4Укр
8.Чипига В. Календар марноти ( вибране ) .- Коломия : Вік , 2011 .- 238с. .-(Бібліотека "Агро") .- 966-550-213-1 : 31 грн [70651, 70652, 70653, 70654, 70655] 
    У цьому виданні читач зустрінеться з різноманітними літературними жанрами. Автор пропонує поезію, і жудожньо-документальну повість, кілька новел, і художню публіцистику. Попри свою еклектичність, книга ця читається з цікавістю і являє собою реалістичний портрет життя нашої країни середини і кінця ХХ та початку ХХІ століть. 22.02.2012

83.3(4Укр)
10.Гоян Я. Провісники : есе / Я. Гоян; іл. В. Касіяна .- К. : Веселка , 2011 .- 574с.: іл. .- 878-966-01-0539-3 : 99 грн 60 к [70656, 70657, 70658, 70659, 70660] 
    Сяйливе слово рідної української мови Провісники і образ молодого Тараса із палаючою свічкою-зорею освітили нову книгу лауреата Національної премії України імені Тараса Григоровича Шевченка, заслуженого діяча мистецтв України Яреми Гояна. Письменник схвильованим художнім словом відкриває читачеві світлі відчуття і високі думки, тривоги за долю України і величання її славою, диво воскресіння і здобутої волі в есе про наших світочів _ будівничих храму української літератури - Григорія Сковороду, Тараса шевченка, Івана Франка, Лесю Українку, Івана Котляревського, Маркіяна Шашкевича, Панаса Мирного, Юрія Федьковича,Ольгу Кобилянську, Василя Стефаника, Марка Черемшину, михайла Коцюбинського. Слово і графічний штрих, поєднані родинною любов'ю, живуть у світлі просвітництва, і хай це світло озорює в душах читачів іскру віри, надії і любові. 22.02.2012

84.4Укр
11.Чир В. Білі сльози снігу : поезії .- Коломия : Вік , 2011 .- 168с. .- 966-550-208-5 : 29 грн 50 к [70661,70662, 70663, 70664, 70665] 
    Поетична збірка прикарпатського письменника Нестора Чира вияскравлює його неповторну особистість торкатися вічних універсалій буття в цьому тривожно-напруженому світі нашої сучасності, тих проблем і чуттєвих відносин між людьми, які позначені печаттю непроменущої сакраментальної ідеї вдосконалення кожного індивідума. Вірші, будь то громадянська чи інтимна лірика, написані кров'ю серця, чистою сльозою враненої душі, тими моментами істини, які вихоплені з власного життєвого досвіду. Книга-сповідь - так можна назвати цю поетичну збірку. 22.02.2012

83.0
12.Мафтин Н. У пошуках "Grand" стилю : (західноукраїнська та еміграційна проза міжвоєнного двалцятиляття) .- Івано-Франківськ : ЛІК , 2011 .- 336с. .- 9780966-7779-26-9 : 23 грн 90 к. [70671,70672, 70673,70674, 70675] 
    У монографії вперше здійснено системне дослідження західноукраїнської та еміграційної прози 20-30 -х років ХХ століття в аспекті динаміки стильових парадигм та їх детермінованості чильними ідейними спрмуваннями доби.Проаналізовано творчість багатьох західноукраїнських письменників, вилучених раніше з історії української літератури тоталітарним режимом, а також прозову спадщину цілої низки письменників-емігрантів. Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, студентів та всіх зацікавлених. 22.02.2012

84.4Укр
13.Цюцяк Б. Гріх : проза .- Івано-Франківськ : Нова Зоря , 2011 .- 80с. .- 978-966-398-068-3 : 6 грн 58 к. [70676, 70677, 70678, 70679, 70680, 70681, 70682, 70683, 70684, 70685, 70686, 70687, 70688, 70689] 
    Новели та оповідання, то вихоплені з життєвого плину часу сюжети, персонажі... Твір, як правило, будується на якійсь реальній родії, випадку, життєвій історії, нерідко із драматичним чи трагічним фіналом. 22.02.2012

63.3(4Укр)
14.Морозюк В. Голоси здалека : Пом'яник - 12 .- Івано-Франківськ : Просвіта Тіповіт , 2012 .- 103с.:фотогр. .- 978-966-8098-54-3 : бк [1555бк] 
    "Голоси здалека" - дванадцята історико-документальна збірка письменника Володимира Морозюка із серії "Пом'яників". У цій в'язанці коротких замальовок автор розповідає про неповторних індивідуальностей - людей жертовних, пробоєвиків на ниві українського Відродження, що нині виринають на овиді, наче з поетичних і красивих легенд, переказів і тужливо-мрійних пісень-дум нашої історичної минувщини. Вони жили і творили на предковічній українській землі. За їхнього життя їм не уладнювали славня і сальв. Але вони варті пам'яті і пошанування української спільноти. 09.02.2012


             Нова педагогічна та науково-популярна література

Інформаційний список поступлень у лютому 2012 року

 

74.265.7
1
.Краснопьорова А.П. Хімія радіоактивних елементів. Частина ІІ .- Х. : Основа , 2012 .- 96с. .-(Б-ка журналу "Хімія";Вип.1(109)) .- 987-617-00-1214-2 : бк [1552бк] 
   Хімія радіоактивних елементів посідає важливе місце серед інших розділів хімії. Пов'язане це, насамперед, з унікальною властивістю радоактивних атомів - здатністю до взаємного перетворення за рахунок перебудови структури атома. Доступний виклад матеріалу про явище радіоактивності, його відкриття і пізнання, утворення радіоактивних елементів, методи їх отримання і властивості дозволяє використовувати цей посібник під час проведення проведення позакласних заходів і для підготовки учнів до інтелектуальних змагань (олімпіади, МАН, турніри тощо). Методичний посібник створено спеціально для вчителів хімії й суміжних дисциплін, а також для всіх, хто цікавиться явищем радоактивності. 06.02.2012

74.200.53
2.Черних О.В. Духовно-моральний розвиток учнів : навчання в домашніх умовах; морально-етичне виховання .- Х. : Основа , 2012 .- 112с. .-(Б-ка журналу "Управління школою"; Вип.01(109)) .- 978-61700-1212-8 : бк [1551бк] 
   У книзі розглянуті проблеми духовно-морального розвитку школярів та організації виховання учнів, які навчаються індивідуально. Особлива роль відведена вихованню засобами мистецтва. Для керівників навчальних закладів, широкого кола педагогів. 06.02.2012

74.261.4
3.Горошкіна О.М. та ін. Теорія і практика навчання української мови в старших класах / О.М. Горошкіна, Л.О. Попова, А.В. Нікітіна .- Х. : Основа , 2012 .- 171с. .-(Б-ка журналу "Вивчаємо українську мову та літературу"; Вип.1(98)) .- 978-617-00-1207-4 : бк [1550бк] 
   У посібнику розглядаються проблеми сучасного уроку української мови, проаналізовано теоретичні засади технології уроку й подано практичні матеріали до його проведення. Цікавими для читачів будуть навчально-методичні матеріали уроків української мови. Для учителів української мови і літератури, керівників методичних об'єднань 06.02.2012

74.264.3
4.Діяльнісний підхід у викладанні географії : досвід учасників конкурсу "Учитель року" / Уклад.Є.І. Науменко .- Х. : Основа , 2012 .- 95С. .-(Б-ка журналу "Географія"; Вип.1(97)) .- 978-617-00-1208-1 : БК [1549бк] 
   У роботі наведено теоретичне обгрунтування діяльнісного підходу у викладанні географії та практичні матеріали. Книгу призначено для вчителів, фахівців і студентів природознавчого профілю, а також для допитливого читача 06.02.2012

74.26
5.Артамонова Г.О. Школа майбутнього першокласника : методичні рекомендації. Розробки занять .- Х. : Основа , 2012 .- 141с. .-(Б-ка журналу "Початкове навчання та виховання"; Вип. 1(97)) .- 978-617-00-1211-1 : бк [1546бк] 
   Посібник містить робочий навчальний план "Школи майбутнього першокласника", орієнтовний план-графік роботи, календарне планування, конспекти занять, складені відповідно до чинної програми дошкільної освіти "Я у Світі" та методичних рекомендацій із базових навчальних предметів МОН України, розроблених у лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки АПН України, та нового Державного стандарту. Матеріали збірника сприятимуть формуванню в дитини 5-річного віку цілісного уявлення про природу, предметне довкілля, суспільство, людей, культуру, тобто забезпечення реального опанування дітьми законів повноцінного життя, прищеплення їм елементарної життєвої мудрості. Програма спрямована не тільки на обов'язкове засвоєння дітьми певного обсягу знань, умінь, навичок, але й розвивальний та виховний аспекти. Для вчителів початкових класів, заступників директора з навчально-виховної роботи, методистів з початкового навчання 06.02.2012

74.263.2
6.Мокрогуз О.П. Історія України : тести для підготовки до ЗНО 2012 року .- Х. : Основа , 2012 .- 78с. .-(Б-ка журналу "Історія та правознавство"; Вип.1(97)) .- 978-617-00-1209-8 : бк [1545бк] 
    Пропонований посібник являє собою збірник тестових завдань для підготовки до зовнішнього оцінювання з історії України. Зміст завдань визначено чинними нормативними документами - навчальної програми для загальноосвітніх навчальних закладів і специфікації тесту з історії України для зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів 2012 року. 06.02.2012

74.58
7.Матвеєва Н. Неперервна освіта: професійний розвиток педагога : навчально-методичний посібник .- Івано-Франківськ : НАІР , 2011 .- 118с. : бк [1544бк] 
    Наукова робота присвячена проблемі освіти упродовж усього життя. Доведено, що неперервна освіта слугує не лише задоволенню потреб ринкової економіки, чи професійного удосконалення, а є нагальною потребою кожної особистості. Проаналізовано психо-педагогічну літературу з означеної проблеми, вивчено стан самореалізації та самоспостереження педагогів у їх практичній діяльності. Праця грунтується на Національній доктрині розвитку освіти України ХХІ ст., Законах України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Типовому положенні про атестацію педагогічних працівників України. Спрогнозовано та апробовано умови підвищення професійного рівня учителів на основі аналізу їх участі у різних формах науково-методичної роботи у системі післядипломної освіти. Видання прислужиться студентам вищих педагогічних навчальних закладів, учителям, методистам, вихователям дошкільних навчальних закладів та ГПД. 06.02.2012

74.200
8.Матвеєва Н. Розвиток творчих здібностей молодших школярів у позаурочній діяльності : навчально-методичний посібник .- Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника , 2011 .- 110с. : бк [1543бк] 
   Посібник присвячено проблемі виховання творчої молоді. Праця грунтується на сучасній парадигмі національного виховання, основних положеннях Закону України "Про освіту". Доведено, що чільне місце у розвитку творчого потенціалу дітей молодшого віку посідає вчасне виявлення задатків дітей та скерування їх до занять різними видами діяльності задля підготовки юнаків і дівчат, спроможних творити, самоудосконалюватись, самостверджуватись, самореалізовуватись. Проаналізовано та спрогнозовано педагогічні умови підвищення ефективності прояву творчості молодших школярів на основі взаємодії класно-урочної та позаурочної діяльності, тісної співпраці психологів школи, учителів та батьків дітей. Видання буде корисним учителям початкових класів, організаторам позакласної роботи, вихователям дитячих садків, батькам 06.02.2012 

88.5
9.Пов'якель Н. Психо-профілактика конфліктів .- К. : Шкільний світ , 2012 .- 128с. .-(Б-ка "Шкільного світу") .- 978-966-451-000-1 : бк [1542,1541 бк] 
    Конфлікти неминучі там, де є життя і люди. Тому потрібно знати, як запобігти їхнім негативним проявам і руйнівним наслідкам. У книжці розглядаються основи психологічного супроводу упередження конфліктів і конфліктних деформацій особистості. Велику цінність становить підібраний адаптований комплекс психологічних методик, що дають змогу попереджати виникнення конфліктних ситуацій, запобігти негативним впливам конфліктів на особистість. Книжка орієнтована на психологів, педагогів, соціальних педагогів, керівників і всіх, хто бажає отримати психологічні знання щодо конфліктів 06.02.2012

 


74.262.6
10
.Пліско О.В. Задачі з параметрами для 7-8 класів .- Х. : Основа , 2012 .- 128с. .-(Б-ка журналу "Математика в школах України"; Вип. 1(109)) .- 978-617-00-1210-4 : бк [1548бк] 
Пропонована книга є навчальним посібником, у якому розглянуто методи розв'язування рівнянь, нерівностей та завдань на дослідження функцій із параметрами. На початку кожного розділу наведено короткі теоретичні відомості, потім на прикладах ілюстровано різні методи розв'язування задач із детальним поясненням. Використання матеріалу посібника дає можливість учителеві розширити та поглибити знання учнів із теми "Параметр у завданнях з алгебри" за курс 7-8 класів. Для вчителів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв 06.02.2012

74.265.1
11.Форкун Н.В. Кількість теплоти.Теплові машини : Інтерактивні урока. 8 клас .- Х. : Основа , 2012 .- 128с. .-(Б-ка журналу "Фізика в школах України";Вип.1(97)) .- 978-617-00-1213-5 : бк [1547бк] 
Посібник містить розробки уроків з теми "Теплові явища". Теплові двигуни для 8 класу. Для кожного уроку визначено мету, прийоми навчання, тип, план викладу нового матеріалу, додатковий матеріал з теми, а також наведено запитання, які ставлять учням підчас викладу матеріалу.Особливу увагу приділено прийомам інтерактивної навчальної діяльності учнів на уроці. Домашні завдання подано за підручником Л.Е. Генденштейна "Фізика. 8 клас" . Посібник буде корисним як молодим вчителям. так і досвідченим. 06.02.201274.262
12.Климчук С. Фінансові головоломки на уроках математики .- К. : Шкільний світ , 2012 .- 96с. .-(Б-ка "Шкільного світу") .- 978-966-451-000-1 : бк [1540бк] 
Ця книжка допоможе розвивати дієве критичне мислення та фінансову грамотність. У ній дібрано низку практичних завдань, пов'язаних з грошима. Зміст задач базується на реальному життєвому досвіді, легко сприймається та буде зрозумілим кожному. Головоломки розроблені так, щоб водночас і розважати, і навчати. Вони мають практичне спрямування, а отриманий в результаті іх розв'язування досвід, буде корисний кожному незалежно від професії та роду діяльності. для всіх, хто цікавиться фінансовою математикою 06.02.2012

85.31
13.Ведмедеря М. Пісенний дивокрай. 1-4 класи .- К. : Шкільний світ , 2012 .- 104с. .-(Б-ка "Шкільного світу") .- 978-966-451-000-1 : бк [1539бк] 
Збірка містить пісні про Україну композитора Миколи Ведмедері на слова відомих поетів. Це добрі мелодійні пісні, які вам сподобаються. Вони стануть справжньою окрасою свят, позакласних заходів, а також легко та із задоволенням співатимуться на уроках музики. Рекомендована вчителям початкових класів і музики, вихователям ГПД, студентам ВНЗ 06.02.2012 

74.200.58
14.Шкільний театр. П'єси. .- К. : Шкільний світ , 2012 .- 128с. .-(Б-ка "Шкільного світу") .- 978-966-451-706-2 : бк [1538бк] 
П'єси, як відомо, пишуть для театру - професійного, самодіяльного... Чому б не спробувати відкрити в собі актора - розіграти п'єсу у школі, разм із однокласниками, вчителями та навіть батьками? Це ж так цікаво і весело! Мета цієї книги - розширити репертуар дитячих театрів, поповнити їх колекцію новими п'єсами. Основу цієї складають оригінальні сюжети до календарних свят, авторські інсценування відомих літературних творів та народних казок, які обов'язково сподобаються дітям та суттєво допоможуть творчим педагогам. Книжка буде корисною педагогам-організаторам, керівникам театральних гуртків, класним керівникам 06.02.2012

74.268
15.Трудове навчання. Орієнтовні календарно-тематичні плани : Варіативні модулі.5-6 класи .- К. : Шкільний світ , 2012 .- 104с. .-(Б-ка "Шкільного світу") .- 9780966-451-710-9 : бк [1537бк] 
У навчальному посібнику зібрано орієнтовні календарно-тематичні плани варіативної складової частини (варіативних модулів для 5-6 класів) "Програми трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи" (нова редакція), які допоможуть учителю трудового навчання у плануванні уроків - визначенні їх тем та змісту, а також проектно-технологічної діяльності. Посібник розрахований на вчителів трудового навчання, студентів педагогічних навчальних закладів. 06.02.2012

74.204
16.Беженар О. Атестація педагогічних кадрів .- К. : Шкільний світ , 2012 .- 112с. .-(Б-ка "Шкільного світу") .- 978-966-451-704-8 : бк [1535бк] 
Книжка розроблена на основі нового Положення про атестацію педагогічних працівників. Вона містить складники, необхідні для підготовки й проведення атестації педкадрів у ЗНЗ: нормативні документи, накази, протоколи засідань атестаційної комісії; орієнтовні характеристики педагогів щодо встановлення кваліфікаційних категорій; психологічний інструментарій виявлення професійних якостей педагога, рівня його творчого потенціалу. Директорам навчальних закладів, заступникам директорів, психологам, членам атестаційної комісії, працівникам методичних служб різних рівнів 06.02.2012

74.261.7 Англ
17.Проектна робота на уроках англійської 5-9 класи .- К. : Шкільний світ , 2012 .- 104с. .-(Б-ка "Шкільного світу") .- 978-966-451-717-8 : бк [1534бк] 
Як ми, учителі, саємо сформувати в учнів потребу вчитися? Як можна захопити їх навчанням? Участь у проектній роботі для нас є найкращим способом поєднання улюблених видів діяльності під час вивчення іноземної мови, створення умов для навчання через ситуації успіху та творчиї пошук, застосування знань, умінь, досвіду, творчості, фантазії, дизайну та мотивації. Усі види проектної діяльності для 5-9-х класів від учителів (учасників нашого конкурсу "Стань співавтором книжки") подано в нашій новій книжці. Розраховано як на вчителів, які щойно розпочали свою педагогічну діяльність, так і на досвідчених педагогів. Книжка зацікавить багатьох читачів, які прагнуть до самовдосконалення у викладанні англійської мови. 06.02.2012


74.261.7 Нім
18.Проектна робота на уроці німецької .- К. : Шкільний світ , 2012 .- 112с. .-(Б-ка "Шкільного світу") .- 978-966-451-718-5 : бк [1533бк] 
Збірник присвячений використанню методу проектів на уроках німецької мови та в позаурочний час. Він містить низку статей, тематика яких розкриває суть та механізми методу проектів, а також їх практичне застосування. Для вчителів німецької мови різних типів шкіл, студентів педучилищ та вишів 06.02.2012

74.265.7
19.Хімія та здоров'я : Інтегровані уроки. Позакласні заходи. Тести .- К. : Шкільний світ , 2012 .- 128с. .-(Б-ка "Шкільного світу") .- 978-966-451-714-7 : бк [1532бк] 
"Здоров'я настільки важливіше за решту життєвих благ, що здоровий жебрак щасливіший за хворого короля", - стверджував Артур Шопенгауер. То від чого залежить наше здоров'я? Як його зберегти? Що треба робити, щоб позбутися шкідливих звичок? Наша книга допоможе знайти відповіді на ці запитання. Цікаві матеріали та факти, розробки уроків, позакласних заходів, тестові завдання, які вміщено в книзі, спрямовані на формування навичок збереження здоров'я та життя учня. Книга буде корисною, як молодому, так і досвідченому вчителю. Матеріали, запропоновані в книжці, можна використати й для читання на дозвіллі. 06.02.2012

74.265.1
20.Басюк А., Кулініч О. Конструктор уроків: фізика, біологія .- К. : Шкільний світ , 2012 .- 128с. .-(Б-ка "Шкільного світу") .- 978-966-451-712-3 : бк [1531бк] 
Складіть свій урок з нашою допомогою. Ми створили конструктор уроку для вчителів. У цій книжці ви знайдете багато простих, доступних і цікавих форм роботи для кожного етапу уроку. Тут подано вправи для особистісно зорієнтованого, інтерактивного, проблемного навчання. Які з них найкраще пасують саме для Вашого уроку, класу, дітей - вирішувати Вам. 06.02.2012

74.266.7
21.Масол Л. Методика навчання мистецтва в основній школі Методичний посібник для вчителів .- К. : Шкільний світ , 2012 .- 128с. .-(Б-ка "Шкільного світу") .- 978-966-451-707-9 : бк [1530бк] 
Мистецькі дисципліни у школі - це можливість творчого розвитку дітей та навчання їх здатності міркувати, сперечатися, відстоювати власну думку. А ще - отримати насолоду від зустрічі із шедеврами світового та вітчизняного мистецтва. Використати цю можливість допоможуть матеріали пропонованої книги: описані автором інноваційні підходи до навчання мистецтва та особливі художньо-педагогічні технології, також запропоновані практиками розробки інтегрованих уроків. У книзі переважає музичне мистецтво. 06.02.2012

74.204
22.Тренінги розвитку педагогічної майстерності / Автор-уклад.Ю.С. Запрожцева .- К. : шкільний світ , 2012 .- 1-4с. .-(Б-ка "Шкільного світу") .- 978-966-451-725-3 : бк [1556бк] 
    Кожен, хто працює в системі "людина - людина", знає, як важко буває знайти спільну мову, розуміння, підтримку. Однією з найскладніших професій такої системи є учитель, бо саме він стимулює інноваційний розвиток у соціальному житті. Щоб учитель був високим професіоналом, знань та умінь недостатньо, необхідні бажання і здатність до педагогічної діяльності. Одним із тих мотиваційних інструментів, що допомагають сформувати зазначені якості, є проведення тренінгів із педагогами. У цій книжці ви знайдете тренінги для вчителів, які допоможуть їм у формуванні умінь ефективно та результативно викладати навчальний матеріал з предметів, раціонально будувати взаємини з колегами, батьками та учнями 09.02.2012 

74.204
23.Мальцева О. Будь здоровим, учителю : Тренінги .- К. : Шкільний світ , 2012 .- 112с. .-(Б-ка "Шкільного світу") .- 978-966-451-722-2 : бк [1557бк, 1559бк] 
    Професійне здоров'я є одним з основних показників якості професійного життя, а також важливою умовою ефективності трудової діяльності. Головне, що визначає професійне здоров'я вчителя , - це його творча самореалізація в професії. Книжка містить теоретичні та практичні матеріали, які допоможуть кожному вчителю покращити стан свого здоров'я та побудувати своє життя на здоров'язберігаючих принципах. Не чекайте допомоги зовні! Почніть із себе. 09.02.2012

88.5
24.Калошин В. Практика управління емоційним станом : Раціонально-емотивна терапія .- К. : Шкільний світ , 2012 .- 128с. .-(Б-ка "Шкільного світу") .- 978-966-451-729-1 : бк [1558бк] 
     Надмірне реагування на вчинки окремих людей, події та обставини суттєво ускладнює життєдіяльність людини, негативно впливає на стосунки, здоров'я, службову кар'єру тощо. У книжці йдеться про те, як за допомогою раціонально-емотивної терапії навчитися керувати своїм емоційним станом. Використання раціонально-емотивної терапії дозволить кожному досягнути внутрішньої рівноваги, бути емоціно стійким, виходити неушкодженим зі стресових ситуацій. Завдяки чіткому алгоритму, метод простий і доступний у практичному застосуванні. Призначено для широкого кола освітян, практичних психологів, соціальних педагогів, тощо. 09.02.2012

74.261.8 Укр
25.Українська література. Ігри 5-6 класи / упорядн. Н. Коржова, Н. Корнієвська, О Бондаренко та ін. .- К. : Шкільний світ , 2012 .- 104с. .-(Б-ка "Шкільного світу") .- 978-966-451-731-4 : бк [1562бк] 
     До Вашої уваги пропонуються різні щодо змісту й особливостей виконання ігри та завдання, які вимагають не лише відтворення знань, а й зіставлення, узагальнення вивченого на уроках. Граючись, учні матимуть змогу повторити, а з деяких тем і поглибити свої знання з української літератури. Запропоновані завдання можуть бути використані в позакласній роботі, під час проведення літературних конкурсів, змагань. Посібник буде корисним і вчителям, які щойно розпочали свою педагогічну діяльність, і досвідченим педагогам, а також студентам педагогічних університетів. 09.02.2012 

74.261.8 Укр
26.Українська література. Ігри 5-6 класи / упорядн. Н. Коржова, Н. Корнієвська, О Бондаренко та ін. .- К. : Шкільний світ , 2012 .- 104с. .-(Б-ка "Шкільного світу") .- 978-966-451-731-4 : бк [1562бк] 
     До Вашої уваги пропонуються різні щодо змісту й особливостей виконання ігри та завдання, які вимагають не лише відтворення знань, а й зіставлення, узагальнення вивченого на уроках. Граючись, учні матимуть змогу повторити, а з деяких тем і поглибити свої знання з української літератури. Запропоновані завдання можуть бути використані в позакласній роботі, під час проведення літературних конкурсів, змагань. Посібник буде корисним і вчителям, які щойно розпочали свою педагогічну діяльність, і досвідченим педагогам, а також студентам педагогічних університетів. 09.02.2012 

74.200.53
27.Кравчук Л. Сходинки етичного зростання : навчально-методичний посібник для 1-го класу .- К. : Шкільний світ , 2012 .- 128с. .-(Б-ка "Шкільного світу") .- 978-966-451-723-9 : бк [1561бк] 
     Програма курсу "Сходинки етичного зростання" допоможн здійснити перехід до науково обгрунтованого і цілеспрямованого засвоєння етичних норм молодшими школярами. Для вчителів початкової школи, вихователів груп продовженого дня, психологів, батьків 09.02.2012

74.264.5
28.Кулініч О., Мушнір М. Тестовий контроль знань з біології у 10-11 класах : завдання та відповіді .- К. : шкільний світ , 2012 .- 128с. .-(Б-ка "Шкільного світу") .- 978-966-451-732-1 : бк [1560бк] 
     Автори пропонують тестові завдання з усіх тем курсів "Біологія.10" та "Біологія.11", складені за новими технологіями з використанням практичних запитань, малюнків, фото. У збірнику ви також знайдете відповіді на запропоновані завдання. Книжка допоиоже підготуватися вчителю до занять, учнім - до контрольних робіт і державної підсумкової атестації з біології. Для вчителів біології, методистів, студентів ВНЗ, учнів 10-11 класів. 09.02.2012

74.200
29.Підласий І.П. Виховання замовляли? .- Х. : Основа , 2012 .- 112с. .-(Б-ка "Управління школою"; Вип.2(110)) .- 978-617-00-1234-0 : бк [1567бк] 
     У книзі розкрито основні підходи до педагогіки як науки про виховання людини. Автор ділиться роздумами про основні напрямки виховання учнів та пропонує власну модель української народної школи. Для керівників навчальних закладів, широкого кола педагогів. 09.02.2012 

74.265.1
30.Рябченко Ж.Ф. Оптичні прилади у військовій техніці : Інтегрований проект .- Х. : основа , 2012 .- 112с. .-(Б-ка журналу "Фізика в школах України"; Вип.2(98)") .- 978-717-00-1235-7 : бк [1566бк] 
     Розробка містить опис структурних елементів узагальнювального заняття з оптики. На основі відповідних схем пояснено принцип дії та конструктивні особливості оптичних приладів, які використовували на фронтах Другої світової війни (прожектори, апарати для аерофотозйомки, біноклі, стереотруби,перископи, далекоміри).Охарактеризовано електронно-оптичні засоби забезпечення бойових дій у нічних умовах (приціли, прилади та тепловізійна апаратура спостереження телевізійні системи повітряної розвідки) у післявоєнний період у країнах - союзницях антигітлерівської коаліції. Наведено зразки розв'язування задач та підібрані задачі для самостійного розв'язування з оптики військово-технічного спрямування. Наведено також задачі з інших розділів фізики, які доцільно використовувати під час вивчення оптичних явищ. Заняття доцільно провести у вигляді конференції або позакласного заходу напередодні Дня перемоги 09.02.2012

74.261.8 Укр
31.Юніцька Н.М. Теорія літератури в школі .- Х. : Основа , 2012 .- 127с. .-(Б-ка журналу "Вивчаємо українську мову та літературу"; Вип.12(97)) .- 978-617-00-1229-6 : бк [1565бк] 
      Посібник містить відомості про тропи та окремі фігури. Теоретичні поняття ілюстровано прикладами з художніх творів та народного фольклору. До кожного розділу подано тренувальні вправи. Для вчителів української мови та літератури, керівників методичних об'єднань тощо 09.02.2012

74.265.7
32.Котляр З.В., Котляр В.М. Органічна хімія : Посібник-практикум для учнів та вчителів. Ч.1 .- Х. : Основа , 2012 .- 80с. .-(Б-ка журналу "Хімія"; Вип.2(110)) .- 978-617-00-1236-4 : бк [1564бк] 
       Посібник-практикум створено відповідно до чинної програми з хімії для учнів 11 класу загальноосвітніх шкіл академічного та профільного рівнів. Рекомендується для самостійної роботи учнів як доповнення до підручників хімії, а також для позакласної роботи. Допоможе вчителям з хімії організувати навчальну діяльність учнів у класі та вдома й забезпечити глибоке засвоєння ними курсу органічної хімії. Для учнів середніх шкіл, гімназій, ліцеїв, коледжів, учителів 09.02.2012

22.14
33.Ярмак В.О., Резуненко В.О. Алгебра та початки аналізу : підготовка до ЗНО .- Х. : Основа , 2012 .- 108с. .-(Б-ка журналу "Математика в школах України"; Вип.2(110)) .- 978-617-00-1232-6 : бк [1563бк] 
      До збірника тестових завдань увійшли всі завдання з алгебри та початків аналізу, які пропонували на ЗНО з математики в 2009-2011 роках. Вони становлять близько 20% всіх завдань, наведених у збірнику. Усього в ньому зібрано 448 завдань у тестовій формі, поділених за тематикою на 16 параграфів. До всіх завдань надано відповіді. для вчителів математики, учнів 10-11 класів загальноосвітніх шкіл, гімназій, абітурієнтів 09.02.2012

74.03(4Укр)
34.Калуська Л. Мирослав Сельмахович і сучасність .- Івано-Франківськ : Симфонія форте , 2012 .- 52с. .- 978-617-7009-57-2 : бк [1573бк, 1574бк, 157 бк] 
     У збірнику представлені матеріали, розроблені та апробовані впродовж багатьох років у процесі роботи з педагогами не лише в межах області, але й на теренах України. Вони вміщують основні орієнтири творчого використання спадщини академіка Мирослава Стельмаховича педагогами та батьками 09.02.2012

74.03(4Укр)
35.Калуська Л. Людина із серцем Прометея .- Івано-Франківськ : Симфонія форте , 2012 .- 32с. .- 978-617-7009-58-9 : бк [1576бк, 1577бк, 1578бк] 
     Дане видання - це коротко представлений художньо осмислений життєвий шлях академіка Мирослава Стельмаховича, його кроки на шляху професійного зростання та наукових досягнень, підготовлене вдячною ученицею, першою, хто захистив кандидатську дисертацію під його керівництвом 09.02.2012

74.262.7 Англ
36.Тюльпа Л.Л. та ін. Важливі теми для обговорення / ЛЛ.Тюльпа, Л.С. Петрушова, С.Г. Самофалова .- Х. : Основа , 2012 .- 110с. .-(Б-ка журналу "Ангійська мова та література"; Вип.2(110)) .- 978-617-00-1227-2 : бк [1572бк] 
     Навчальний посібник підготовлено відповідно до Державного стандарту оволодіння іноземною мовою та програмою для навчання закладів, які здійснюють підготовку на основі базової загальної середньої школи. Він складається зі вступу та 13 тем. Матеріал підібрано так, щоб забезпечити учнів базою для оволодіння всіма видами мовної діяльності - читанням, монологічним та діалогічним мовленням, письмом і аудіюванням. Уроки містять мовленнєві зразки, діалоги, варіанти мовних ситуацій, тексти для читання, граматичні вправи. Усе це допоможе учням засвоїти необхідні знання тавиробити навички повсякденного спілкування. 09.02.2012

74.264.3
37.Мірошник Г.О. Рекреаційна географія : програма та метеріали курсу. перший семестр .- Х. : Основа , 2012 .- 95с. .-(Б-ка журналу "Географія"; Вип.2(98)) .- 978-617-00-1230-2 : бк [1570бк] 
    У посібнику характеризуються рекреаційні ресурси України, сучасний стан рекреаційної сфери. Матеріали можуть бути використані під час уроків географії, на факультативних заняттях, у позакласних заходах. Для вчителів географії, студентів. 09.02.2012

74.263
38.Кращі уроки : всесвітня історія / упоряд. Н.Л. Клясен .- Х. : основа , 2012 .- 127с. .-(Б-ка журналу "Історія та правознавство";Вип.2(98)) .- 978-617-00-1231-9 : бк [1569бк] 
     Посібник містить уроки учасників ІV етапу Всеукраїнського конкурсу "Учитель року -2011" із всесвітньої історії. Видання розраховане на вчителів, методистів, студентів 09.02.2012

 

Пропонуємо до Вашої уваги нову літературу, що надійшла до бібліотеки у січні 2012 року

 

1.Мерзлякова О., Євдокимова Г. Методики професійного визначення .- К. : Шкільний світ , 2011 .- 120с. .-(Б-ка "Шкільного світу") .- 978-966-451-697-3 : бк [1518бк] 
   Професійний шлях починається з самовизначення людини. Застосовуючи алгоритми, що містять сім кроків до вибору професії, можна розкрити особистісний потенціал особистості. К книжці подано методики для самодіагностики старшокласників, наведено алгоритм прогностичного консультування, який дає можливість передбачати професійний успіх, спираючись на психодіагностику їхніх природних задатків. Видання стане в пригоді практичним психологам, соціальним педагогам та вчителям, які займаються питаннями профорієнтації шкільної молоді, а також учням старшого шкільного віку. 03.01.2012р.

2.Кабановський О.В., Познанський Ф.С. Фізика .Астрономія.Початкові відомості : Частина 2 .- Х. : Основа , 2011 .- 128с. .-(Б-ка журналу №Фізика в школах України";Вип.12(96)) .- 978-617-00-1191-6 : бк [1528бк] 
    Посібник підготовлено для широкого кола читачів, які зможуть засвоїти початкові відомості з різних розділів фізики та астрономії та навчитись використовувати набуті знання для аналізу проблемних ситуацій, у тому числі для розв'язування задач. До першої частини увійшли такі розділи: кінематика, динаміка, закони збереження, молекулярна фізика та термодинаміка, електростатика, закони постійного струму та струм у різних середовищах. У другій частині представлені такі розділи: магнітне поле та електромагнітна індукція, коливання та хвилі, оптика, атомна та ядерна фізика. Також до складу другої частини увійшла астрономія. Може бути корисним при опануванні матеріалу з фізики та астрономії в загальноосвітніх навчальних закладах, а також у ВНЗ І.ІІ рівнів при аудиторних заняттях та в процесі самостійної роботи. 03.01.2012р.

3.Криниця педагогічного досвіду .- Х. : Основа , 2011 .- 128с. .-(Б-ка журналу "Управління школою"; Вип.12(108)) .- 978-617-00-1190-9 : бк [1527бк] 
   У посібнику представлені матеріали із досвіду роботи педагогічних колективів м. Донецька щодо реалізації науково-методичної проблеми школи, яка розглядається як цілісна система підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної підготовки та професійної майстерності педагогів, формування у них готовності до самоосвіти та саморозвитку. Для керівників навчальних закладів. 03.01.2012р.

4.Краснопьорова А.П. Хімія радіоактивних елементів. : Частина 1. .- Х. : Основа , 2011 .- 70с. .-(Б-ка журналу "Хімія"; Вип.12(108)) .- 978-617-00-1192-3 : бк [1526бк] 
   Хімія радіоактивних елементів посідає важливе місце серед інших розділів хімії. Пов'язане це, насамперед, з унікальною властивістю радіоактивних атомів - здатністю до взаємного претворення за рахунок перебудови структури ядра. Доступний виклад матеріалу про явище радіоактивності, його відкриття і пізнання, утворення радіоактивних елементів, методи їх отримання і властивості дозволяє використовувати цей посібник під час проведення позакласних заходів. У шкільному курсі хімії простежуєтьcя зв'язок з хімією радіоактивних елементів в цілому ряді тем ("Будова атома", "Періодична система Д.І. Менднелєєва" тощо). Цей методичний посібник створений спеціально для вчителів хімії й суміжних дисциплін, а також для всіх, хто цікавиться явищем радіоактивності. 03.01.2012р.

5.Єрмоленко Л.П. Комунікативна компетенція засобами позакласної роботи з англійської мови .- Х. : Основа , 2011 .- 80с. .-(Б-ка журналу "Англійська мова та література"; Вип.12(108)0)) .- 978-617-00-1183-1 : бк [1525бк] 
   Посібник пропонує теоретичну та практичну інформацію щодо організації позакласної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах з метою формування комунікативної компетенції учнів. 03.01.2012р.

6.Приходченко К.І. Факультативи з української мови та літератури.Випуск 3 .- Х. : Основа , 2011 .- 175С. .-(Б-ка журналу "Вивчаємо українську мову та літературу"; Вип.12(97)) .- 978-617-00-1185-5 : БК [1524бк] 
    У посібнику подано програми, пояснювальні записки, тематичне планування та методичні матеріали факультативних курсів (спецкурсів): "Етнолінгвістика як засіб формування духовності людини", "Природа у творах українських письменників", "Література як мистецтво слова", "Українські письменники в художній літературі", "Українські художники-ілюстратори". Мета посібника - допомогти вчителю та учням у підготовці до факультативних занять, сприяти орієнтації випускників на обрання професій, пов'язаних із філологією та лінгвістикою. Для вчителів-словесників, студентів філологічних факультетів університетів. 03.01.2012р.

7.Гуцуляк В.М., Гуцуляк К.В. Цілі числа : Історія розвитку. Основи теорії подільності. Рівняння в цілих числах. .- Х. : Основа , 2011 .- 174с. .-(Б-ка журналу "Математика в школах України"; Вип 12(108)) .- 978-617-00-1188-6 : бк [1523бк] 
    Наведені у посібнику основи теорії чисел стануть у пригоді вчителям для проведення уроків і організації позакласної роботи з учнями. Для кожного розділу наведено теоретичний матеріал та складено систему вправ, які можуть бути використаними як для роботи в класі, так і для самостійної роботи вдома. Наявність нестандартних вправ дає змогу підготувати учнів до олімніад. 03.01.2012р.

8.Соловйов В.О. Геотектоніка : Відомості до шкільного курсу географії .- Х. : Основа , 2011 .- 111с. .-(Б-ка журналу"Географія"; Вип.12(96)) .- 978-617-00-1186-2 : бк [1522бк] 
    У роботі наведено комплексну характеристику тектонічних рухів: історію їх вивчення, основні типи прояву (коливальні, деформаційні, рухи літосферних плит, землетруси), умови розвитку в часі (тектонічні фази, епохи, цикли). Порушено головні проблеми: геологічну природу тектонічних рухів,ритмічність прояву, прогнозування катастрофічних природних явищ. Книгу призначено для вчителів, фахівців і студентів природознавчаго профілю, а також для допитливого читача. 03.01.2012р.

9.Кращі уроки : Історія України .- Х. : Основа , 2011 .- 127с. .-(Б-ка журналу"Історія та правознавство"; Вип.12(96)) .- 978-617-00-1187-9 : бк [1521бк] 
   Посібник містить уроки учасників ІV етапу Всеукраїнського конкурсу "Учитель року-2010" з історії України для 7 та 8 класів. Видання розраховане на вчителів, методистів, студентів. 03.01.2012р.

10.Кидисюк Н.П., Хомуленко Т.Б. Ким стати? : Дидактичні матеріали з профорієнтаційної роботи у 1-4 класах .- Х. : Основа , 2011 .- 143с. .-(Б-ка журналу "Початкове навчання та виховання"; Вип. 12(96)) .- 978-617-00-1189-3 : бк [1520бк] 
   Посібник містить добірки текстів для аудіювання, завдання творчого характеру, кросворди, загадки та ін. а також розробки уроків та позакласних заходів відповідної тематики. Матеріали посібника сприятимуть вихованню в учнів працелюбності, поваги до представників різних професій, розвитку творчих здібностей школярів. Для вчителів початкової школи. 03.01.2012р.

11.Шевченко Н.І. Використання фольклору на уроках біології : Дидактичні матеріали .- Х. : Основа , 2011 .- 110с. .-(Б-ка журналу "Біологія"; Вип.12(108)) .- 978-617-00-1184-8 : ьк [1519бк] 
     Пропонований посібник містить дидактичні матеріали з елементами фольклору, що можна використовувати на уроках біології в 7-11 класах. Наведені матеріали сприятимуть значному підвищенню інтересу учнів до вивчення біології, опануванню навчальних матеріалів та забезпеченню зв'язку з іншими предметами. Для зручності матеріали розподілені за класами і темами. Наведені матеріали також можна широко використовувати в позакласній роботі. 03.01.2012р.

12.Драйден Г., Вос Д. Революція у навчанні / Перекл з англ. М. Товкало .- Львів : Літопис , 2011 .- 641с. .-(Світовий бестселер) .- 978-966-8853-11-1 : бк [1529бк] 
    Книжка знайомить читачів із блискучими дослідженнями про те, як кожен із нас, незалежно від віку, може долучитися до революції навчання. Як учитися швидше, легше й ефективніше? Як читати чотири книжки за день і швидко відтворювати прочитане? Як вивчати іноземну мову за вісім тижнів? Як навчитися читати й писати ще до школи? Як використовувати свій дивовижний мозок? Як творити цікаві ідеї? Як застосовувати найефективніші у світі навчальні технології? 03.01.2012р.