Нові поступлення
Нові книги у липні 2013 року
Нові книги у червні 2013 р.
нові підручники у червні 2013р.
Нова література за травень 2013 року
Нова література, що надійшла до бібліотеки у березні та квітні 2013 року

Нова література,  що надійшла до бібліотеки ІППО у лютому 2013 року

 

Інформаційний список

78.3
1.Наукові праці Державної Науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського. : Вип. 3 Науково-методичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України: стан та перспективи / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського;[ редкол.: Л.А. Дубровіна, В.А. Вергунов, Т.І. Ківшар (голова), та ін.] .- К. : Нілан-ЛТД , 2012 .- 372с.: табл,. рис. .- 978-966-2770-21-6 : 85 грн 80 к [70749, 70750,]
 
    Збірник наукових праць містить статті , підготовлені фахівцями ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського за результатами НДР "Науково-методичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України" (2008-2011 рр.), а також доповіді, виголошені на міжнародній науково-практичній конференції 9-11 листопада 2011 р., в яких розглядаються теоретичні, науково-методичні, організаційні засади системи інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки й освіти та інноваційного розвитку освітянських бібліотек на сучасному етапі. 14.01.2013

91.9:74
2.Савва Христофорович Чавдаров (до 120-річчя від дня народження) : бібліографічний покажчик / упорядн.: Пономаренко Л.О., Пєєва С.П., Айвазова Л.М.; наук. ред. Рогова П.І. .- К. : Нілан-ЛТД , 2012 .- 130с. .-(Видатні педагоги світу. вип.8) : 55 грн 94 к [70753, 70754]
 
    Випуск присвячено С.Х Чавдарову, українському вченому, педагогу, дидакту, методисту початкової та середньої освіти, члену-кореспонденту АПН РРФСР, заслуженому діячу науки УРСР, учителю української та російської мов у школах Київщини, викладачу педагогіки, історії педагогіки, методики української та російської мов ВНЗ Києва, професору, завідувачу кафедри педагогіки Київського державного університету ім. Т. Шевченка, директору Українського науково-дослідного інституту педагогіки (УНДІП), автору понад 200 наукових праць, у т.ч. досліджень з історії педагогічної думки в Україні, підручників із педагогіки, методичних посібників і підручників з української мови для початкової та середньої школи. У покажчику представлено бібліографію праць С.Х. Чавдарова, а також дослідження, присвячені життю і діяльності вченого, що вийшли упродовж 1927-2012 рр. (усього 507 бібліографічних записів). 14.01.2013

91.9:74
3.Микола Самійлович Вашуленко - мовознавець, учений, методист : бібліографічний покажчик / упоряд.: Айвазова Л.М., Пєєва С.П., Пономаренко Л.О.; наук.ред.Рогова П.І. .- К. , 2011 .- 138с. .-(Академіки НАПН України, Випуск 19) : бк [1793бк]
 
   Покажчик присвячений життю і діяльності М.С. Вашуленка, доктора педагогічних наук, професора, академіка НАПН України, фахівця у галузі педагогіки початкової школи. У покажчику представлено бібліографію праць ученого за 40 років (1972-2011) - концепції, програми, навчальні посібники, підручники, зокрема "Буквар", котрий перевидавався 30 разів, методичні посібники, довідники, доповіді, публікації у періодичних виданнях, а також публікації про життєвий шлях і творчі досягнення. Адресовано ученим, докторантам, аспірантам, викладачам, методистам. 14.01.2012

91.9:74
4.Нелля Григорівна Ничкало - академік НАПН України : бібліографічний покажчик / упоряд.: Штома Л.Н. бібліограф, Пономаренко Л.О.; наук.ред. Рогова П.І. .- К. , 2011 .- 312с. .-(Академіки НАПН України. Випуск 15) : бк [1792бк]
 
   До покажчика вміщено бібліографію, в якій висвітлено життя та діяльність Неллі Григорівни Ничкало, академіка НАПН України, доктора педагогічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України. Представлено науковий доробок за 40 років її наукової діяльності (1969-2010). Це монографії, навчально-методичні посібники, підручники, концепції, програми, довідкові видання, бібліографічні покажчики, статті, вміщені у вітчизняних і зарубіжних збірниках, матеріали наукових конференцій та публікації в періодичних виданнях з проблем неперервної професійної освіти. Покажчик адресовано науковцям, аспірантам, докторантам, інженерно-педагогічним працівникам, слухачам інститутів післядипломної педагогічної освіти тощо. 14.01.2013

 

88.4

5.Хоменко З. Вплив учителя на емоційний стан учнів .- К. : Шкільний світ , 2012 .- 128с. .-(Б-ка "Шкільний світ") .- 978-966-2754-12-4 : бк [1790бк] 
   У перекладі з санскриту слово "вчитель" означає "то, хто несе світло". Та частенько трапляється так, що саме вчитель витрачає масу сил і часу, щоб змінити учня, "підігнати" дитину до того уявного зразка, який би не чинив супротиву. То як допомогти педагогу змінити свій стиль спілкування? У пропонованому виданні автор розкриває секрет професійної успішності педагога, ділиться діагностичними методиками роботи психолога з педагогічним колективом, подає тренінг з корекції стилю спілкування вчителя. Книжка буде цікавою директорам шкіл, практичним психологам, учителям, які прагнуть будувати навчально-виховний процес, спираючись на цінності гуманної педагогіки. 14.01.2013

32.81 я2
6.Інформаційні ресурси : Словник законодавчої та стандартизованої термінології / уклад.: П.І. Рогова, Я.О. Чепуренко, С.М. Зозуля та ін. .- К. : Нілан-ЛТД , 2012 .- 283с. : 40 грн 26 к [70755, 70756]
 
   У словнику представлено поняття та терміни, уніфіковані в Законах України, міждержавних і державних стандартах з інформаційної, бібліотечної, видавничої й архівної справи та суміжних галузей. Обсяг словника -1700 термінів із визначеннями, що становлять систематизований виклад термінології, вживаної у сфері інформаційних ресурсів. Розрахований на працівників бібліотек та інших інформаційних установ, науково-педагогічних і наукових працівників, докторантів, аспірантів, студентів тощо. 14.01.2013

 

81.2 Укр
7.Вервейко Л.В. Основи науки про мову : факультативний курс .- Х. : Основа , 2012 .- 110с. .-(Б-ка журналу "Вивчаємо українську мову та літературу";вип.12(!109)) .- 978-617-00-1660-7 : бк [1797бк] 
   Посібник рекомендований учням 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів універсального типу та філологічного профілю, а також учителям, які викладають цей курс. Запропоновані матеріали до уроків дають можливість старшокласникам опанувати не тільки знання про мову, її розвиток, але й практично осмислити теоретичний матеріал, виконуючи різноманітні вправи і завдання. На заняттях школярі навчаться узагальнювати та пояснювати мовні явища, робити висновки, дискутувати, критично мислити. Для вчителів української мови та літератури, керівників методичних об'єднань, студентів. 14.01.2013

 

83.3(4Укр)
8.Васильчук М. Профілі : Література і краєзнавство .- Коломия : Вік , 2012 .- 398с. .- 978-966-550-193-3 : бк [1804бк] 
   У книзі члена Національної спілки письменників, кандидата філологічних наук, доцента Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника Миколи Васильчука, представлено різнопланові матеріали. про проблеми історії української літератури,літературної критики, літературного, історичного та мистецького краєзнавства, історії преси тощо. 16.01.201363.3(4Укр)
9.Васильчук М. Силуети : коломиєзнавчі тексти .- Коломия : Вік , 2006 .- 303с. .- 978-966-550-059-7 : бк [1806бк] 
   Збірник статей члена Національної спілки письменників України, кандидата філологічних наук, доцента Миколи Васильчука є зразком наукового краєзнавства. Краєзнавство виявляється у глибині знань про той чи інший предмет, постать, науковість - грунтовності прорпацювання тематики, узагальненнях. Автор часто вперше вводить у науковий обіг імена, джерела. Представлена тут панорама постатей, подій, фактів творить цілісну картину культурно-мистецького життя. Книгу об'єднує географічна приналежність кожної публікації - місто Коломия і Коломийщина Івано-Франківської області. 16.01.2013

74.204
10.Смирнова М.Є. Компетентність керівника ЗНЗ як предмет практичного удосконалення та розвитку .- Х. : Основа , 2012 .- 128с. .-(Б-ка Журналу "Управління школою"; вип.12(120)) .- 978-617-00-1665-2 : бк [1798бк] 
    У навчально-методичному посібнику на підставі аналізу наукових досліджень актуалізовано проблему професійної компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу. Запропоновано моделі професійної компетентності керівника ЗНЗ, які містять базові характеристики управлінської діяльності директора школи з різних позицій. Подано корисні рекомендації, що містять теоретичну та практичну складові, спрямовані на удосконалення і розвиток загальної управлінської компетентності керівника навчального закладу. Посібник призначено для керівників навчальних закладів, методистів Р(М)МК. 14.01.2013

74.204
11.Хромова О. Батьківські збори. 10-11 класи .- К. : Шкільний світ , 2012 .- 112с. .-(Б-ка "Шкільний світ") .- 978-966-451-774-1 : бк [1808бк] 
    Провести збори для батьків старшокласників учителю не завжди просто, бо що старші діти, то складніші проблеми. Саме тому автор книжки підготувала матеріали, які ви зможете використати під час підготовки до спілкування з батьками. з-поміж тем для обговорення: вікові та психофізіологічні особливості старших підлітків, вікові кризи, особливості взаємин з батьками, осоьистісне самовизначення. У книжці ви знайдете розробки батьківськи зборів, анкети, тести, матеріали для проведення практикумів, дискусій, круглих столів, а також пам'ятки, завдяки яким робота стане цікавішою і результативнішою. На допомогу класним керівникам, заступникам директорів із виховної роботи. 16.01.2013

74.204
12.Лапшина І. Створюємо сайт школи .- К. : Шкільний світ , 2012 .- 96с. .-(Б-ка "Шкільний світ") .- 978-966-420-107-7 : бк [1810бк] 
   Створення шкільного сайту - це щось нове в житті наших шкіл. Адже мати шкільний сайт у Всесвітній мережі не лише престижно, а й дуже зручно. Для чого потрібен шкільний сайт? Яким чином краще його зробити? Як це відобразиться на роботі школи? На ці запитання дає відповідь ця книжка. Для директорів шкіл, їхніх заступників, учителів, батьків. 16.01.2013

74.200
13.Ціннісне ставлення до суспільства та держави : виховні заходи. 5-8 класи / упоряд. Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. Чернякова .- К. : Шкільний світ , 2012 .- 128с. .-(Б-ка "Шкільний світ") .- 978-966-451-773-4 : бк [1811бк] 
    Мета книги - допомогти класному керівникові урізноманітнити і збагатити власну педагогічну діяльність, дібрати доцільні методи та форми виховної роботи, спрямовані на формування та розвиток ціннісного ставлення учнів до суспільства і держави. Книжка стане незмінним помічником у роботі класних керівників, педагогів-організаторів, заступників директорів із виховної роботи, буде цікавою й корисною студентам, учням, батькам. 16.01.2013

 

74.263
14.Гриценко А.П. Хрестоматія зі всесвітньої історії.
11 клас.частина ІІ .- Х. : Основа , 2012 .- 110с. .-(Б-ка журналу "Історія та правознавство"; вип.12(108)) .- 978-617-00-1662-1 : бк [1801бк] 
    Пропонований посібник містить документі, статистичні відомості й таблиці до навчального курсу "Всесвітня історія .11 клас" , розроблені у повній відповідності з чинною програмою. Розрахований на методистів, учителів, студентів. 14.01.2013

74.263
15.Театральна майстерня  вчителя історії та правознавства : Сценарії заходів / упоряд. О.А. Подобєд, Л.С. Черкасова .- К. : Шкільний світ , 2012 .- 112с. .-(Б-ка "шкільний світ") .- 978-966-2756-11-1 : бк [1809бк] 
    У книжці окреслено історію розвитку шкільної театральної педагогіки в Україні. Практична частина збірки містить розробки театралізованих вистав і позакласних заходів з елементами театралізації з історії та правознавства, розрахованих на учнів 5-11 класів. Усі розробки пройшли апробацію в загальноосвітніх навчальних закладах України. Для вчителів історії та правознавства, керівників шкільних театралізованих гуртків, заступників директорів із виховної роботи. 16.01.2013


74.261.7 Англ
16.Мирошніченко А.Л. та ін. Аудіювання - це цікаво / А.Л. Мирошніченко, В.В. Кончіч, Ю.Г. Лайко .- Х. : Основа , 2012 .- 111с. .-(Б-ка журналу "Англійська мова та література";вип.12(120)) .- 978-617-00-1658-4 : бк [1796бк] 
     Посібник містить інформацію про теоретичні передумови навчання аудіювання, аутентичні фабулярні тексти з комплексом завдань для вдосконалення навичок та розвитку вмінь аудіювання та контролю рівня навчальних досягнень учнів. 14.01.2013

74.262
17.Додаткові заняття з математики : Робота зі здібними учнями 3-4 класів / упоряд. М.А. Кизима .- Х. : Основа , 2012 .- 78с. .-(Б-ка журналу "Початкове навчання і виховання"; вип.12(108)) .- 978-617-00-1664-5 : бк [1800бк] 
    Посібник містить розробки додаткових занять з математики для позакладсної роботи зі здібними учнями 3-4 класів. Нестандартні форми проведення занять, різноманітні завдання з логічним навантаженням, цікавий дидактичний матеріал сприятимуть інтелектуальному розвитку учнів, удосконаленню їх обчислювальних навичок, створенню атмосфери творчого натхнення під час індивідуальної і колективної практичної діяльності. 14.01.2013

 74.262.6
18. Лук'янова С. Текстові задачі на уроках і в позаурочний час : Алгебра 7-9 клас .- К. : Шкільний світ ,       2012 .- 128с. .-(Б-ка "Шкільний світ") .- 978-966-2755-13-8 : бк [1807бк] 
   У книжці висвітлено загальні відомості про розв'язування текстових задач алгебраїчним методом та розглянуто розв'язування деяких видів сюжетних задач. Методичні поради щодо навчання учнів та достатня кількість наведених розв'язань різноманітних задач стануть у пригоді при проведенні уроків, занять гуртка , підготовці до олімпіад. Для вчителів математики.16.01.2013

74.264.4
19.Демічева І.О., Свінченко І.А. Завдання для контролю знань на уроках природознавства. 6 клас .- Х. : Основа , 2012 .- 62с. .-(Б-ка журналу "Біологія"; вип.12(120)) .- 978-617-00-1659-1 : бк [1802бк] 
     Посібник містить дидактичні матеріали у вигляді карток для зручного ксерокопіювання. Посібник можна використовуватидля позакласної роботи та підготовки школярів до олімпіад. 14.01.2013

74.465.7
20.Самолюк Г.Ф. Методика організації диференційованого навчання на уроках хімії. Частина ІІ .- Х. : Основа , 2012 .- 66с. .-(Б-ка журналу "Хімія"; вип.12(120)) .- 978-617-00-1667-6 : бк [1799бк] 
    Ефективне навчання хімії неможливо без застосування диференційованого навчання. У цьому методичному посібнику автор розглядає теоретичні основи такого навчання і наводить приклади різних типів уроків із його застосування. 14.01.2013


84.4 Укр
21.Гавадзин В. На краю світу .- Івано-Франківськ : ВГЦ "Просвіта" , 2012 .- 136с. : бк [бн] 
    У другій книзі автора подано ряд статей, есе, етюдів, роздумів, які присвячені  різноманітним темам громадсько-культурного життя як України, так і соціуму, долям окремих людей, які є прикладом для наслідування. Не зважаючи на таку широку палітру замальовок, всі вони є об'єднаними спільним ідейно-змістовним тлом, яке грунтується на високих моральних засадах, почутті патріотизму та нездоланного прагнення людини до торжества справедливості, правди і надії. Книга може зацікавити широке коло читачів. 14.01.2013

 

Книги, подаровані бібліотеці ІППО читачами

Січень 2013р.


63.3(4Укр)
1.Хроніка Натана Гановера / видавці: Л. Фінберг, К. Сігов .- К. : Дух і Літера , 2010 .- 180с. .- 978-966-378-154-9 : бк [1765бк] 
    Праця Натана Гановера - одна з найвідоміших єврейських хронік, присвячених подіям 1648-1949 рр. в Україні. Оповідь про розгром єврейських громад поєднана з особистими спогадами та враженнями автора доповнена свідченнями очевидців. В традиціях єврейської проповідницької літератури Гановер пояснює трагедію євреїв недотриманням заповідей і "муками", що сповіщають пришестя Месії, проте усвідомлює і соціальні причини тогочасних селянських повстань та бунтів. 10.01.2013

63.3(4Укр)
2.Синиця О.І. Українці за межами України .- Івано-Франківськ : Місто "НВ" , 2001 .- 81с. : бк [1764бк] 
    Синиця Олександра Іллівна працювала вчителькою у Дніпропетровській, Ростовській, Донецькій областях. Учасниця Великої Вітчизняної війни. З 1946 року жила на Прикарпатті. Працювала вчителькою, а пізніше директором обласного краєзнавчого музею. Заслужений працівник культури. Багато подорожувала країнами Європи. Була в Канаді. Поїздки, зустрічі з співвітчизниками за кордоном і в Україні спонукали узагальнити спостереження і зібрані матеріали видати книжкою, яка пропонується читачеві. 10.01.2013

63.3(4Укр)
3.Гжимайло Ю. Не хлібом єдиним... .- Хмельницький : Поділля , 2004 .- 270с. .- 978-966-8261-21-6 : бк [1769бк] 
    Юрій Гжимайло - відомий на Красилівщині краєзнавець, автор книг "Місто над Случаем", "Походження назв містечок і сіл Красилівщини"(1992),"Із народних уст"(1994), "Тривожать душу спогади", "Нащадки гетьманів"(2002). Книга "Не хлібом єдиним..." - це історико-публіцистичні нариси про пам'ятки минувщини, розвиток культури, освіти, фізкультурного руху, кінообслуговування, творчу інтелігенцію. Видання розраховане на широке коло читачів, особливо тих, хто цікавиться минулим і сучасним рідного краю. 10.01.2013

63.3(4Укр)
4.Бондар П. Городенка. Місто на трьох мостах. : 850-річчю присвячується .- Снятин : Оберіг , 2009 .- 20с.: іл. : бк [1771бк] 
     Ця невеличка книжечка представляє видатні місця міста Городенки що на Прикарпатті. Книга зроьлена у вигляді невеличкого фотоальбома та коментарів до світлин. На обкладинці подається текст пісні про Городенку. 10.01.2013 

63.3(4Укр)
5.Бартов О. Стерті : зникаючі сліди євреїв Галичини в сучасній Україні / переклад з англ. С. Коломійця .- К. : Укр.центр вивчення історії Голокосту ДГВПП "Зовнішторгвидав України" , 2010 .- 300с. : бк [1762бк] 
    Книга відомого американського історика Омера Бартова присвячена певним аспектам формування історичної пам'яті про Голокост в сучасній Україні. Основним її акцентом є стирання матеріальної спадщини та пам'яті єврейського життя на теренах Західної України(Східної Галичини). Для того, щоб підкреслити значущість такого стирання, а також вказати на деякі причини, книга спершу подає коротку історії. життя євреїв у багатьох містах і селах Галичини до початку другої світової війни, а потім оповідає про те, яким чином їх було знищено під час німецької окупації. 10.01.2013

63.3(4Укр)
6.Рекетчук М., Цимбала О. Рід давній і славний : 100-річчю від дня народження Романа Шухевича присявується / за ред. О. Бабій .- Івано-Франківськ : Місто НВ , 2007 .- 38с.:фото, іл. : бк [1761бк] 
    Рід Шухевичів нагадує могутнє дерево, яке є складовою частиною України, її славної і давньої нації. За висловом Маркіяна Шашкевича - "коріннячком глибоко, листячком високо". І це справді так, бо рід Шухевичів та споріднене з ним генеалогічні гілки - то історія України, історія нашого народу. 10.01.2013

63.3 (4Укр)
7.Еволюція влади / А.Горлов, В. Королюк, С. Лавренюк, Ю. Шевчук .- 2-е вид., доп. .- К. : Київська правда , 2008 .- 552с. .- 978-966-7270-61-2 : бк [1759бк] 
    Книга ця - збірка публікацій досвідчених журналістів газети Верховної Ради "Голос України". Автои узагальнюють досвід побудови незалежної України 1991-2007 років. Аналізуючи документи, публікації, ілюструючи фотоматеріалами найбільш значущі події, журналісти осмислюють становлення , розвиток і взаємодію трьох гілок влади: законодавчої, виконавчої і судової. 10.01.2013

63.3(4Укр)
8.Кузик С. Штаб-квартири Романа Шухевича у Княгиничах : до 100-річчя від дня народження Головного Командира Української Повстанської Армії Романа Шухевича .- Львів-Івано-Франківськ : Видавничо-поліграфічне товариство "Вік" , 2007 .- 192с.:іл, фото .- 966-550-232-8 : бк [1776бк] 
    Книга знайомить читача з мальовничим опільським селом Княгиничі Рогатинського району Івано-Франківської області, в якому у 1946-1947 роках розміщувалася підпільна штаб-квартира Головного Командира УПА Романа Шухевича. Науково-краєзнавча праця допоможе глибше осмислити звитягу тих, хто боровся за незалежну Українську Державу. Для істориків, географів, краєзнавців та широкого кола читачів. 10.01.2013

63.3(4Укр)
9.Рід Шухевичів в історико-культурній спадщині України : матеріали Міжнародної наукової конференції с, Тишківці Городенківського Р-ну, 10 липня 2005 р. / під загальн. ред. І.О. Андрухіва, В.В. Марчука,Б.І. Купчинського .- Івано-Франківськ : Нова Зоря , 2007 .- 296с., 48с. іл. .- 978-966-8265-98-х : бк [1777бк] 
     У книзі на основі архівних та документальних матеріалів висвітлено життєпис роду Шухевичів, представники якого залишили помітний слід у культурно-освітньому та громадсько-політичному житті України, брали активну участь у національно-визвольній боротьбі за державну самостійність України. Матеріали конференції є вагомим внеском у наукове осмислення феномену українського роду Шухевичів у нашій історії. 10.01.2013

85.14
10.Кам'янецька ведута : буклет .- Кам'янець-Подільськи : Абетка , 2000 .- 40с.:іл. : бк [1770бк] 
    Буклет знайомить з творчістю художників, які в різні часи портретували Кам'янець-Подільський, втілювали в полотнах мальовничі куточки Старого міста, привертали увагу до кращих зразків архітектурної спадщини Поділля. Вступна стаття розкриває особливості кам'янецької ведути (архітектурного краєвиду), котра є своєрідною медіантою, посередницею в спів розмові між глядачем, автором, його твором, містом і часом 10.01.2013

26.89(4Укр)
11.Туристичними стежками Косівщини. Ч.1,2 : туристичний довідник / Л. Пророчук, І. Панчак, М. Городенко .- Кути : Евріка , 2004 .- 58с.: іл., фото : бк [1773бк, 1774бк] 
    В путівнику описано 12 еколого-та науково-пізнавльних маршрутів, що є на території Косівщини, доступно розказано не тільки про туристичні маршрути, але й наочно продемонстровано багате місцеве гуцульське декоративно-прикладне мистецтво. "Путівник - лише запрошення до мандрівки, а відкрити для себе принади Косівського Краю зможе кожен сам". - так вітає туристів голова райдержадміністрації Іван Підлетейчук. 10.01.2013

74.266.4
12.Царевич О. Барви творчості .- Івано-Франківськ : Симфонія форте , 2009 .- 55с.:іл. .-(Із нашої скарбниці) .- 978-716-7009-12-1 : бк [1767бк, 1768бк]

    Автор книги - вчитель-методист Української гімназії "1 м. Івано-Франківська Оксана Царевич. З 1996 року пані Оксана навчає дівчаток-гімназисток бути добрими господинями, берегинями родинного вогнища, готувати родинні свята, творити красу. На уроці народних ремесел вчителька навчає шити, виготовляти аплікації, вишивати, творити прикраси з бісеру, тіста, конструкційних матеріалів з текстилю, знайомить з технікою виконання вузлової народної ляльки, вчить ткати на міні-верстатах гачкувати та виготовляти інші твори декоративно-ужиткового мистецтва. 10.01.2013 

74.200.58
13.Пласт: становлення особистості : науково-методичний посыбник / автор. колект.: А.Б. Зайченко, О.В. Кравченко, Р.М. Охрімчук та ін. .- К. : Педагогічна думка , 2007 .- 220с. .- 978-966-644-072-6 : бк [1772бк] 
    У посібнику представлено виховну систему скаутингу (на прикладі НСОУ-Пласт). Розглянуто можливі моделі взаємодії дитини з різними соціальними інститутами, у тому числі у Пластовій виховній системі. Запропоновано сучасний погляд на "нову" дитину та методики її неформального виховання. Науково-методичний посібник призначений для лідерів-організаторів дитячих громадських організацій, педагогів, працівників позашкільних дитячих закладів, батьків. 10.01.2013

84.4 Укр
14.Князький О. Мій вічний подив : учительська лірика .- К. : Українська видавнича спілка , 2008 .- 126с. .- 978-966-410-003-х : бк [1766бк] 
    Перед читачем дев'ята книжка у творчому доробку поета, композитора-пісняра з Гуцульщини, лауреата літературно-мистецьких премій імені Марійки Підгірянки, Володимира Сосюри, Дмитра Загула, Сидора Вробкевича та Міжнародної літературної премії ім. Богдана-Нестора Лепкого. Виступаючи від книжки до книжки в новій іпостасі, автор і цього разу приверне увагу читачів неабиякою новизною - жанром власне учительської лірики, де Щиро, через сплав особистісного й суспільного оспівано помисли, сумніви, радощі та сподівання українського вчительства - воїстину жертовного в нелегку епоху становлення нашої Державності. Цікавими будуть для читача й прозові вкраплення з питань педагогіки, психології, філософії, соціології, політики, - як власні розмисли, так і дотична до тематики книжки мудрість зі скарбниці людської мислі, що обгрунтовує, поглиблює, увиразнює авторське як учителя-практика осмислення сучасної освітянської проблематики. 10.01.2013

84.4(Изр)
15.Аппельфельд А. Сторінки мого життя / переклад з єврейського:В. Радуцький, П. Рихло .- К. : Самміт-Книга , 2011 .- 220с. .-(1763бк) : бк [978-966-7889-62-3] 
    Видатний ізраїльський письменник Агарон Аппельфельд (1932) народився у Старій Жадові Чернівецької області. У 1944 році, коли Червона Армій йшла Україною, він прибився до однієї з військових частин, з якою дійшов до Югославії, а потім перебрався до Італії, а далі його переправили з іншими підлітками-сиротами до інтернату у Єрусалимі. Відтак почався шлях ізраїльського письменника, який написав і видав понад чотири десятки книжок. Його твори перекладені на 32 мови світу. Головне в автобіографічній книзі "Сторінки мого життя" (1999) - це розповідь про шлях зростання хлопчика з асимільованої єврейської родини, діди-прадіди якої з давніх часів мешкали на Буковині, про важку долю його поневірянь під час Другої Світової війни, про намагання знайти своє місце у новій країні, у новій мові. Ця книжка - дуже особиста, але водночас вона - розповідь про ціле покоління, дитячі роки якого опалила війна. 10.01.2013

84.4 Укр
16.Кубрак І.В. Невигадані історії : новели .- Калуш : Карета , 2007 .- 160с. .- 978-966-2995-01-3 : бк [1760бк] 
    Кубрак Ігор Васильович народився у 1956 році в сім'ї вчителів. В минулому професійний спортсмен-багатоборець. Багаторазовий призер області і України. Чемпіон Івано-Франківської області із зимового багатоборства. Військовий розвідник, капітан запасу. В даний час - вчитель історії на Калущині.У цій книзі новел автор наче злився зі своїми героями у одній ролі - ролі правдолюба, шукача істини. 10.01.2013

84.4Укр
17.Мартинець Н. Ми в Бога однакові... : поезії .- Івано-Франківськ : Лілея-НВ , 2004 .- 108с. .- 978-966-668-063-7 : бк [1780бк] 
    Поезії Нестора Мартинця закликають людей не тільки любити Бога, молотися до Нього, але й виконувати Його заповіді: робити людям добро, любити свого ближнього, як самого себе, любити свою батьківщину, берегти її, бо вона у нас одна, як мати. 10.01.2013 

84.4 Укр
18.Мартинець Н. Пекло посер раю : художньо-документальна повість .- Івано-Франківськ , 2001 .- 63с.:іл. : бк [1779бк] 
    Художньо-документальна повість прикарпатського письменника розповідає про одну з найбільших трагедій людства - Чорнобильську катастрофу, в ліквідації наслідків якої брав участь сам автор. 10.01.2013

84.4Укр
19.Михайлюк К. Пагінці надії : Вибране. Поїзії, пісенні тексти, мала проза, публіцистика, наукові статті, поради .- Л. : Каменяр , 2007 .- 688с. .- 5-7745-0865-Х : бк [1782бк] 
    

Нові книги

грудень 2012 року

Інформаційний список

 

74.04(4Укр) я73
1.Варіативні моделі розвитку сільських загальноосвітніх навчальних закладів : науково-методичний посібник / за загальн. ред. В.В. Мелешко .- К. : Педагогічна думка , 2011 .- 160с. .- 978-966-644-211-9 : бк [1755бк] 
    У науково-методичному посібнику розкрито актуальні проблеми, пов'язані з моделюванням розвитку сільських загальноосвітніх навчальних закладів. Визначено структуру та охарактеризовано компоненти моделі розвитку сільської школи. Видання адресовано керівникам органів управління освітою, директорам загальноосвітніх навчальних закладів, учителям-практикам, студентам. 10.12.2012

74.264.7
2.Задорожний К.М. Завдання для контролю знань на уроках біології. 9 клас .- Х. : Основа , 2012 .- 62с. .-(Б-ка журналу "Біологія"; вип.11(119)) .- 978-617-00-1632-4 : бк [1754бк] 
    Посібник містить дидактичні матеріали у вигляді карток для зручного ксерокопіювання. Картки розділено за темами курсу біології для 9 класу. Посібник можна використовувати для позакласної роботи. 10.12.2012

74.264.3
3.Вовк В.Ф. Практичні роботи для класів з поглибленим вивченням географії. 9 клас. Частина 1 .- Х. : Основа , 2012 .- 48с.: іл. .-(Б-ка журналу "Географія"; вип.11(107)) .- 978-617-00-1634-8 : бк [1753бк] 
    Посібник містить завдання для практичних робіт, які можна використовувати під час стандартного і поглибленого вивчення економічної географії України, факультативних занять, для підготовки до олімпіад. Призначений для вчителів географії, учнів, студентів. 10.12.2012

74.262
4.Додаткові заняття з математики : робота із здібними учнями 1-2 класів / упорядн. Н.А. Лиськова .- Х. : Основа , 2012 .- 111с. .-(Б-ка журналу "Початкове навчання та виховання"; вип.11(107)) .- 978-617-00-1637-9 : бк [1752бк] 
     Посібник містить розробки додаткових занять з математики для позакласної роботи зі здібними учнями 1-2 класів. Різноманітні завдання з логічним навантаженням, цікавий дидактичний матеріал сприятимуть інтелектуальному розвитку учнів, удосконаленню їх обчислювальних навичок, створенню атмосфери творчого натхнення під час індивідуальної та колективної практичної діяльності. Для вчителів початкових класів. 10.12.2012

74.200
5.Чорна О, Є., Калошин В.Ф. Навчання активу дитячого самоврядування. Психологічні аспекти самовиховання учнів .- Х. : Основа , 2012 .- 128с. .-(Б-ка журналу "Управління школою"; вип.11(119)) .- 978-617-00-1638-6 : бк [1751бк] 
     У книзі "Навчання активу дитячого самоврядування" наведено програму навчання шкільних лідерів. Книга "Психологічні аспекти самовиховання учнів" розкриває окремі психологічні засади організації самовиховання і профорієнтації учнів професійно-технічних та загальноосвітніх навчальних закладів . Автор надає окремої уваги проблемам формування Я-концепції, позитивного мислення, самопрограмування та іншим психологічним засобам впливу на людину. Для класних керівників, організаторів виховної роботи. 10.12.2012

74.265.7
6.Поручник Л.В. Хімія і екологія .- Х. : Основа , 2012 .- 118с. .-(Б-ка журналу "Хімія"; вип.11(119)) .- 978-617-00-1640-9 : бк [1750бк] 
    У цьому посібнику автор розглядає актуальні екологічні проблеми сучасного суспільства, щляхи їх розв'язання, наводить приклади актуалізації екологічних знань учнів на уроках хімії, екологічниї ігор, задач, позакласних заходів. Викликають інтерес проекти з практичного використання екологічних знань. 10.12.2012

74.265.1
7.Скрипник О.О. Енергозбереження на уроках фізики .- Х. : Основа , 2012 .- 126с. .-(Б-ка журналу "Фізика в школах України"; вип.11(107)) .- 978-617-00-1639-3 : бк [1749бк] 
    Методичний посібник призначений для вчителів фізики загальноосвітніх навчальних закладів і повністю відповідає рекомендованій МОН України програмі. У ньому викладено 8 навчальних тем, у рамках кожної з яких подано матеріал щодо вивчення питань "Енергія, Енергетика. Енергозбереження." У посібнику висвітлено сучасні погляди на виробництво, заощадження, особливості використання джерел енергії та впливу їх на навколишнє середовище. 10.12.2012

74.261.4
8.Кращі конкурсні уроки української мови та літератури. вип.5 / уклад. Є.І. Науменко .- Х. : Основа , 2012 .- 176с. .-(Б-ка журналу "Вивчаємо українську мову та літературу"; вип.11(108)) .- 978-617-00-1638-1 : бк [1748бк] 
    У посібнику вміщено конспекти кращих уроків української мови та літератури, розроблені вчителями з різних регіонів України для 5-10 класів. Серед них розробки про творчисть Лесі Українки, І. Карпенка-Карого, Т. Шевченка, М. Коцюбинського, У. Самчука, Миколи Сингаївського, цикл уроків із тем " Фонетика", " Лексикологія", уроки розвитку зв'язного мовлення. Для вчителів української мови та літератури, керівників методоб'єднань, студентів. 10.12.2012

74.261.7
9.Казачінер О.С. Шляхи підвищення ефективності та якості уроку іноземної мови .- Х. : Основа , 2012 .- 112с. .-(Б-ка журналу "Англійська мова та література"; вип.111(119)) .- 978-617-00=1631-7 : бк [1747бк] 
    Посібник пропонує дослідження шляхів забезпечення ефективності та якості сучасного уроку іноземної мови з метою надання вчителям рекомендацій щодо підвищення рівня навчальних досягнень школярів. 10.12.2012

74.262
10.Семенов В.О. 1300 і одна задача на екстремум. Стереометрія. Частина 2 .- Х. : Лснова , 2012 .- 125с. .-(Б-ка журналу "Математика в школах України";11(119)) .- 978-617-00-1636-2 : бк [1746бк] 
    У пропонованій книзі розглянуто понад 1300 різноманітних екстремальних задач: геометричних, алгебраїчних, логічних та інших, різного ступеня складності, від зовсім простих до досить складних - олімпіадних. Розглянуто різні підходи й методи розв'язання таких задач, але в більшості розв'язань використано методи диференційованого числення. Посібник стане в пригоді у першу чергу учням спеціалізованих фізико-математичних шкіл та профільних класів математичного спрямування середніх загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій та їх учителям, а також учителям фізики та економіки. 10.12.2012

74.263.1
11.Мокрогуз О.П. Готуємося до ЗНО. Всесвітня історія. Історичні портрети. .- Х. : Основа , 2012 .- 78с. .-(Б-ка журналу "Історія та правознавство"; вип.11(107)) .- 978-617-00-1635-5 : бк [1745бк] 
    Пропонований навчальний посібник містить інформацію і портрети діячів світової історії, перелік яких передбачено програмою ЗНО зі всесвітньої історії. Розрахований на учителів, студентів, а також учнів, які складають ЗНО та готуються до участі в олімпіадах з історії та конкурсі із захисту робіт на МАН. 10.12.2012 

Бібліотека ІППО, грудень 2012р.               www.ippo.if.ua/biblioteka

Нові книги, що надійшли до бібліотеки у жовтні та листопаді 2012 року

Бібліографічний список 

1. Варенікова О.В., Погорєлова Н.І. Основи віршування : практикум .- Х : Основа , 2012 .- 77с. .-(Б-ка журналу "Вивчаємо українську мову та літературу"; вип.10(107)) .- 978-617-00-1619-5 : бк [1738бк] 
      Практикум із основ віршування охоплює теоретичні положення та практичні завдання, що сприяють вдосконаленню знань основ версифікації, навичок визначення віршових розмірів та характеристики строфічної будови, рими і римування поетичних творів. Для вчителів української мови та літератури, керівників методичних об'єднань, студентів.  

2.Лещова М.Г. Блочне викладання навчального матеріалу з фізики. 11 клас .- Х. : Основа , 2012 .- 127с. .-(Б-ка журналу "Фізика в школах України"; вип.10(106)) .- 978-617-00-1625-6 : бк [1737бк]   

      Шкільний курс фізики є дуже важливим для формування цілісного фізичного світогляду учня. Але брак часу досить часто заважає вчителю повністю виконати це завдання. Книга допоможе підвищити ефективність навчальної роботи на уроках фізики, роблячи його більш оптимальним. Крім теоретичного матеріалу книга містить алгоритми та приклади розв'зання задач. При роботі з книгою у читача формується цілісне сприйняття навчального матеріалу. 


3.Довгань Г.Д. Завдання для поточного контролю. 7 клас. готуємось до ЗНО .- Х. : Основа , 2012 .- 95с. .-(Б-ка журналу "Географія"; вип.10(106)) .- 978-617-00-1620-1 : бк [1735бк] 

    Посібник містить завдання різного типу за зразком ЗНО для перевірки знань учнів з курсу географії 7 класу. Призначений для вчителів географії, учнів, студентів. 

4.Радецький О.М. Дидактичний матеріал з хімії для 11 класу. : профільний рівень. ч.ІІ .- Х. : Основа , 2012 .- 90с. .-(Б-ка журналу "Хімія"; вип.10(113)) .- 978-617-00-1626-3 : бк [1734бк] 
    У цьому посібнику перевірочні роботи не згруповано за темами, але розташовані за порядком їх вивчення згідно з програмою. Вони призначені для поточної й тематичної перевірки знань учнів. З кожної теми наведено кілька робіт, що містять два -чотири варіанти завдань, подібних за змістом і характером навчальних дій, необхідних для їх виконання.

5.Баханов К.О. Навчання історії в школі під кутом зору компетентнісного підходу : посібник для вчителя .- Х. : Основа , 2012 .- 127с. .-(Б-ка журналу "Історія та правознавство"; вип.10(106)) .- 978-617-00-1621-8 : бк [1733бк] 
    Навчальний посібник присвячений актуальній проблемі методики навчання історії - запровадженню компетентнісного підходу до навчання історії в школі. У ньому розглянуто сутність і структуру історичної компетентності учнів, механізми та шляхи провадження компетентнісного підходу у практику навчання історії. Видання розраховане на вчителів історії та суспільствознавчих дисциплі

6.Кукуріка Л.С. Роль учителя у вивченні англійської мови .- Х. : Основа , 2012 .- 96с. .-(Б-ка журналу "Англійська мова та література"; вип.10(118)) .- 978-617-00-1617-1 : бк [1732бк] 
    У пропонованій книзі вчитель знайде добірку матеріалів до уроків класного і позакласного читання для учнів старших класів на основі художнього твору (відомої американської книги "The Life the Party. A True Story of Teenager Alcogolism, авторів Becky Tipabassi and Gregg Lewis). Запропоновано дотекстові, лексичні вправи, а також вправи з розвитку навичок читання та говоріння.

7.Уроки мислення серед природи .- Х. : Основа , 2012 .- 160с. .-(Б-ка журналу "Початкове навчання та виховання"; вип.10(106)) .- 978-617-00-1623-2 : бк [1731бк] 
    Посібник містить розробки уроків мислення серед природи у 1-4 класах, складені на основі традицій, започаткованих В.О. Сухомлинським. Матеріали посібника спрямовані на розвиток мислення, уяви, фантазії та моральних якостей молодших школярів, виховання у дітей любові та відповідальності за свою малу бітьківщину, красу рідної природи, її естетичного сприйняття. Для вчителів початкової школи.

8.Проектна діяльність школи / автор-упоряд. Л.В. Галіцина .- К. : Шкільний світ , 2012 .- 120с. .-(Б-ка "Шкільний світ") .- 978-966-451-765-9 : бк [1729бк] 
    Ідеї, реалізувати які був покликаний метод проектів, знову стають актуальними для широких кіл педагогічної громадськості. Як перетворити проектну діяльність на стратегію розвитку закладу? Які проекти можуть бути стратегічними і які локальними? Як створювати проекти на рівні закладу, творчої групи та вчителя? Про проекти та зразки проектів - саме у цій книжці і саме для вас! Для керівників системи освіти всіх рівнів, методистів, директорів, заступників директорів НМР, учителів, а також для всіх, хто прагне професійного самовдосконалення.

9.Інтелектуальні ігри. 5-11 класи / упоряд. : Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. Чернякова .- К. : Шкільний світ , 2012 .- 128с. .- (Б-ка "Шкільний світ") .- 978-966-451-764-2 : бк [1728бк] 
    Дитинство та гра нерозлучні - у грі дитина живе "насправді", одночасно пізнаючи й осягаючи довкілля. Гра дає право на власний вибір і водночас сприяє засвоєнню норм життя у колективі, створює атмосферу загальної захопленості. Крім того, ігри розвивають інтелект дитини, Інтелектуальні ігри, зібрані у цій книжці, сприяють кращому засвоєнню, закріпленню та розширенню набутих знань, використанню їх на практиці, викликають в учнів інтерес до вивчення різних предметів. Книжка адресована класним керівникам, організаторам позакласної роботи, учителям-предметникам, буде цікавою і корисною студентам, а також небайдужим батькам і учням.

10.Кравчук Л. Сходинки етичного зростання . Світ під назвою "Ми" : навчально-методичний посібник для 4-го класу .- К. : Шкільний світ , 2012 .- 112с. .- (Б-ка "Шкільний світ") .- 978-966-451-768-0 : бк [1727бк] 
    Навчити дитину відрізняти правильне від неправильного, оцінювати вчинки з позиції добра і зла можна лише за допомогою цілісної, дієвої системи роботи, спрямованої на засвоєння етичних норм школяра. До вашої уваги п'ята книжка курсу "Сходинки етичного зростання", матеріали якого розраховані на роботу з дітьми молодшого шкільного віку. Як і попередня, вона містить матеріали для роботи з учнями 4-го класу. Для вчителів початкової школи, вихователів груп продовженого дня, психологів, батьків.

11.Новітні технології на уроках англійської мови / упоряд. Т. Михайленко .- К. : Шкільний світ , 2012 .- 112с. .- (б-ка «Шкільний світ») .- 978-966-2756-08-1 : бк [1726бк]
   Прагнете, щоб ваші уроки були не тільки цікавими та захопливими, але й сучасними та практичними? Тоді ця книжка саме для вас. Вона допоможе вам краще їх організувати та зробити нестандартними. Ключ до успіху дуже простий - використовуйте новітні технології!. Вони полегшать вашу роботу, допоможуть зацікавити учнів, покращать ефективність та якість викладання. Ваші колеги діляться своїм досвідом у використанні новітніх технологій. Знайдіть цікаві методичні поради та низку практичних уроків у цій книжці та використовуйте їх у своїй школі на практиці. Для вчителів, які щойно розпочали свою педагогічну діяльність, і досвідчених педагогів. Книга зацікавить багатьох читачів, які прагнуть до самовдосконалення у вивченні англійської мови.

12.Тимків М. Трудове навчання. Оснащуємо шкільні майстерні власноруч .- К. : Шкільний світ , 2012 .- 120с. .-(Б-ка "Шкіільний світ") .- 978-966-451-767-3 : бк [1725бк] 
    Доволі важке фінансове становище шкіл змушує творчих, небайдужих вчителів до пошуків шляхів удосконалення матеріальної бази з предмета, який ті викладають. А якщо це шкільна майстерня? Наші вчителі можуть все!  У цьому практичному посібнику зібрано матеріали з досвіду роботи вчителя-методиста школи №20 м. Києва щодо організації робочих місць у майстернях з обробки деревини та металу. Викладені ідеї суттєво допоможуть вчителям трудового навчання в зміцненні матеріально-технічної бази шкільних майстерень та наповненні змістової частини навчальної програми. Для вчителів трудового навчання, керівників гуртків, факультативів, а також для тих, хто любить майструвати.

13.Хімія. Інтерактивне навчання : 7-11 класи / упоряд.: Г. Мальченко, І. Філоненко .- К. : Шкільний світ , 2012 .- 120с. .- (Б-ка "Шкільний світ") .- 978-966-2755-11-4 : бк [1724бк] 
    Як зробити так, щоб усі без винятку учні вивчали хімію?
Ну звісно, за допомогою інтерактивних методів навчання. І книжка, яку ви тримаєте у руках , обов'язково вам у цьому допоможе. У першому розділі дібрано цікаві матеріали, розробки уроків та позакласних заходів, що містять приклади використання інтерактивних методів навчання. Чимало нових ідей та нетрадиційних педагогічних ходів пропонують їх автори вашій увазі. Опис найпоширеніших методик ви знайдете у матеріалі "Абетка методів інтерактивного навчання". Другий розділ книги містить приклади творчих робіт учнів та розробку позакласного заходу. Книга буде корисною як молодому, так і досвідченому вчителю.

14.Воєвода А. Зацікавити математикою : 5-11 класи .- К. : Шкільний світ , 2012 .- 128с. .- (Б-ка "Шкільний світ") .- 978-966-2755-10-7 : бк [1723бк] 
     У книжці наведено історичні відомості про виникнення і розвиток багатьох математичних понять, задач різних часів і народів, математичні софізми і фокуси, завдання для проведення вікторин, сценарій математичного вечора та ще багато чого, чим можна зацікавити учнів на уроках та в позаурочний час.
Пропоновані матеріали допоможуть учителям задовольнити пізнавальний інтерес учнів, розширити їхній кругозір, підвищити рівень мотивації до вивчення математики. Для вчителів, учнів, студентів.

15.Новітні технології на уроках німецької мови / упоряд. Л. Горбач .- К. : Шкільний світ , 2012 .- 96с. .-(Б-ка "Шкільний світ") .- 978-966-2756-09-8 : бк [1722бк] 
    Збірник присвячений застосуванню інноваційних технологій на уроках німецької мови та в позакласній роботі. Він містить низку статей вчителів-практиків, які діляться своїм досвідом з цього питання, а також цікаву інформацію про технологію створення веб-квестів та можливості використання порталу "Німецька хвиля" на уроці, в позакласній роботі та під час самостійної роботи з мовою. Збірник чітко структурований, що робить його легким у користуванні. Для вичтелів німецької мови різних типів шків, студентів. 

16.Абрамская И. Стоящие в стороне или стоящие рядом . -  Израиль.  Международная Школа Яд Вашем , 2007 .- 84с.: фотогр. .- 978-965-525-007-7 : бк [1741бк] 
   У книзі в загальних рисах розглядається питання про Катастрофу європейського єврейства у 1933-1945 рр. та роль умовно названої "третьої сторони", тих, хто бездіяльно спостерігав за геноцидом. Після Другої Світової війни історики прийшли до висновку: не були б ці "сторонні спостерігачі" настільки пасивними до долі євреїв під владою нацистів, число загиблих було б на багато меншим. Питання, поставлене у книзі аналізується з точки зору соціальної психології. Книга призначена педагогам для виховної роботи з учнями, вона ілюсторована великою кількістю фотографій.

 17.Транспорт : История одной депортации / за ред. И. Абрамской .- Израиль.  Яд Вашем - Международная Школа , 2011 .- 56с.: фоторга. .- 978-965-525-055-8 : бк [1743бк] 

    Мета посібника - розглянути тему Катастрофи, геноциду євреїв під час Другої Світової війни. Посібник аналізує дії і мотивацію безпосередніх виконавців . У центрі уваги - декілька визначних етапів біографії одного з таких рядових виконавців. Мова йде про офіцера СС Пауля Саліттера, котрий був лише одним з малопомітних гвинтиків гіганського механізму нацистської машини знищення. У посібнику всебічно розглянуто та досліджено питання про те, якими виключно людськими почуттями керується безпосереній учасник і виконавець політики нацизму? І головне питання: як взагалі рід людський виявився на таке здатним? Книга містить багато фотографій того часу. Може бути використана вчителями у виховній роботі, на уроках історії. Книга буде цікавою для широкого кола читачів. 

18.Гутман И., Галиль Н. Катастрофа и память о ней / за ред И. Абрамской .- Израиль.  Яд Вашем - Международная Школа , 2011 .- 292с.:іл., фотогр. .- 978-965-525-002-2 : бк [1744бк] 

    Книга пропонує читачам величезну інформацію про Катастрофу( геноцид єврейського народу у роки Другої Світової війни) та її наслідках. Історія Катастрофи розглядається з двох позицій: у контексті світової і єврейської історії та у світлі того впливу, котре вона справила на свідомість єврейського народу, як у національному, так і у загальнолюдському аспектах. Інформація, зібрана у книзі, опирається на багаточисельні новітні дослідження, котрі в свою чергу, базуються на даних документальних джерел, відкритих у останні часи. Катастрофа також розглядається через призму людських переживань, страждань і сумнівів - через історії окремих людей, в основному євреїв, котрі були головними жертвами нацистської політики. Здійснена спроба розвити методико-дидактичний аспект викладання Катастрофи, як предмета, допоки за рамками людського розуміння. Ця частина матеріалу містить пояснення основних понять і питань до кожного розділу. В кінці книги є словник термінів. Значне місце займає ілюстративний матеріал: фото, малюнки, карти. Для викладачів історії, вихователів, широкого кола читачів. 

19.Альбом Аушвиц : учебное пособие / автор-исследов. Г. Грайф .- Израиль. Яд Вашем - Международная Школа , 2009 .- 85с.: фотограф. .- 978-965-525-036-7 : бк [1743бк] 
   Зміст посібника: розповідь про концтабір для євреїв Аушвіц часів Другої Світової війни на прикладі "сімейного альбому", що став свого роду цінністю як історичний документ; знайомство з долями євреїв, депортованих у табір смерті Аушвіц, Посібник дає можливість зрозуміти, що таке нацистська ідеологія, антиєврейська політика Німеччини і "остаточне вирішення єврейського питання". Призначений для роботи з учнями старших класів.

 20.Абрамская И. Три куклы : по материалам выставки "Недетские игры". Составитель и куратор выставки - Юдит Инбар .- Израиль. Яд Вашем - Международная Школа , 2007 .- 36с.: ил. .- 978-965-525-004-6 : бк [1742бк] 

    У роки Катастрофи ( геноциду єврейського народу у роки Другої Світової війни) євреям було відмовлено у елементарному праві на життя. Посібник покликаний допомогти сучасній дитині навчитися цінувати такі прості речі, як дім, сім'я, школа, суспільство ровесників - все, чого насильно були позбуті їх ровесники у роки Катастрофи. Завдання посібника - етичне, фактично це план уроку. Автори на прикладі долі трьох ляльок знайомлять дітей з суттю Катастрофи, її географією.

 

ІППО.  Бібліотека                                    www.ippo.uf/ua/biblioteka

  Листопад 2012р.                        

 

 

 

 

 

Нова література, що надійшла у серпні 2012 року. Частина 1

Інформаційний список 


74.261.7 Англ

1.Алєксєєва С.О. Шлях до досконалості : програма гуртка англійської мови. Ч.2 .- Х. : Основа , 2012 .- 93с. .-(Б-ка журналу "Англійська мова та література";Вип.7(115)) .- 978-617-00-1389-7 : бк [1671бк] 

    Головна мета цієї книги - поділитися досвідом гурткової роботи та проведення позакласних заходів і класних годин, спрямованих на залучення старшокласників до здорового способу життя. Цей посібник стане в нагоді вчителям як загальноосвітніх , так і спеціалізованих шкіл як помічник у реалізації ідей виховання активної позиції підростаючого покоління. 01.08.2012 

74.261.8 Укр

2.Уроки позакласного читання. 2 клас / Т.М. Коруняк, Л.М. Люлько, Т.П. Мазур, Г.Г. Мартинова .- Х. : Основа , 2012 .- 94с. .-(Б-ка журналу "Початкове навчання та виховання";Вип.7(103)) .- 978-617-00-1395-8 : бк [1670бк]

    Посібник містить методичні рекомендації, орієнтовне календарно-тематичне планування та розробки уроків позакласного читання у 2 класі, складені з використанням технології критичного мислення, інтерактивних технологій, диференційованого підходу до навчання молодших школярів. Для вчителів початкових класів 01.08.2012 

74.264.5

3.Задорожний К.М. Завдання для контролю знань на уроках біології. 10 клас .- Х. : Основа , 2012 .- 62с. .-(Б-ка журналу "Біологія";Вип.7(115)) .- 978-617-00-1390-3 : бк [1674бк] 

    Посібник містить дидактичні матеріали у вигляді карток для зручного ксерокопіювання. Картки розподілено за темами курсу біології для 10 класу стандартного й академічного профілів навчання. Посібник можна використати для позакласної роботи та підготовки до олімпіад. 01.08.2012 

88.8

4.Яланська С. Підлітки: заняття з психології .- К. : Шкільний світ , 2012 .- 128с. .-(Б-ка "Шкільний світ") .- 978-966-451-000-1 : бк [1658бк] 

    Заняття з психології для підлітків допомагають розвинути базові життєві компетентності учнів, долати шкільні та особистісні труднощі. Школярі набувають досвіду стосунків, вчаться свідомо обирати стиль спілкування. Запропонований курс пропагує здоровий спосіб життя, позитивне мислення як умову підтримки та збереження психологічного здоров'я. Книжка призначена насамперед практичним психологам системи освіти, класним керівникам, студентам - майбутнім психологам тощо. 01.08.2012 

78.4

5.Яценко О.М. Укладання оглядових документів : практичний посібник .- К. : Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського. Нілан-ЛТД , 2011 .- 84 с.: табл. .-(На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек; вип.7) : бк [1676бк] 

    Практичний посібник містить стислі теоретичні відомості про один із видів інформаційних документів - оглядовий. Представлено характеристику оглядових документів, їхню структуру, види оглядів, основні етапи, загальну методику, технологічні процеси їх укладання. Акцентовано увагу на особливостях підготовки бібліографічних, реферативних та аналітичних оглядів. Посібник адресовано працівникам освітянських бібліотек, які укладають оглядові документи із психолого-педагогічної тематики, а також студентам вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю "Інформаційно-аналітична діяльність" тощо. 01.08.2012 

74.202

6.Островерхова Н. Аналіз уроку за новітніми технологіями .- К. : Шкільний світ , 2012 .- 120с. .-(Б-ка "Шкільний світ") .- 978-966-420-105-3 : бк [1685бк] 

Автор пропонує технології спостереження уроку, параметри та критерії оцінювання його ефективності, якості як кінцевого результату навчально-пізнавальної діяльності учнів. Подано технології аналізу уроку як педагогічної системи : організаційна підсистема уроку, дидактична, психологічна, виховна, санітарно-гігієнічна та покрокова технологія його аналізу. Для керівників загальноосвітніх навчальних закладів, заступників, учителів, працівників органів управління освітою. 01.08.2012 

74.200.58

 7.Ціннісне ставлення до природи : виховні заходи. 5-8 класи / упорядн. Л.Шелестова, Н. Чиренко, Н. Чернякова .- К. : Шкільний світ , 2012 .- 128с. .-(Б-ка "Шкільний світ") .- 978-966-541-756-7 : бк [1684бк] 

      Суходоли, водойми та повітря - це неоціненні багатства нашої планети, і кожен із нас несе відповідальність за їх збереження. Мета книги - привернути увагу дітей до екологічних проблем, що загрожують нашій планеті і Україні зокрема, виховувати чуйне ставлення до середовища проживання людини, формувати навички природовідповідної поведінки. Книжка містить оригінальні авторські розробки виховних заходів педагогів з різних куточків нашої країни. Вона стане незамінним помічником класним керівникам, педагогам-організаторам та заступникам директора з виховної роботи в організації та проведенні виховних годин, свят, вікторин та виступів агітбригад з екологічної тематики. 01.08.2012 

74.261.7 Нім

 8.Німецька мова. Початкова школа / упоряд. Л. Горбач .- К. : Шкільний світ , 2012 .- 128с. .-(Б-ка "Шкільний світ") .- 978-966-2756-05-0 : бк [1683бк]

     Збірник складається із двох частин. У першій частині вміщено розробки уроків вчителів-практиків. Друга частина містить цікавий дидактичний матеріал. Збірник чітко структурований, що робить його легким у користуванні. Для вчителів німецької мови всіх типів шкілЮ студентів тощо. 01.08.2012 

74.264.7

 9.Мотивація на уроках біології. 8 клас / упоряд. Г. Опаресюк .- К. : Шкільний світ , 2012 .- 120с. .-(Б-ка "Шкільний світ") .- 978-966-2755-05-3 : бк [1682бк]

   Як викликати в учнів бажання вчитися, отримувати від цього задоволення, позитивні емоції та результати? На ці питання відповість книжка, яку ви тримаєте у руках.Це збірка ефективних методів і прийомів формування мотивації навчальної діяльності учнів під час вивчення біології тварин. Різні варіанти мотиваційної діяльності ( на вибір учителя) пропонуються до кожного уроку згідно з чинною програмою з біології. Для методистів, учителів біології, студентів. 01.08.2012 

74.204

 10.Проекти в початковій школі / упоряд. О.М. Кондратюк .- К. : Шкільний світ , 2012 .- 128с. .-(Б-ка "Шкільний світ") .- 978-966-2753-08-0 : бк [1681бк] 

     Збірник містить розробки найцікавіших проектів різних типів: навчальних, дослідницьких, творчих. У статті, що відкриває збірник, висвітлено основні теоретичні засади методу проектів, надано рекомендації щодо його використання. Далі подано докладні описи проектів; підготовчої роботи, реалізації проекту і його презентації (конспекти уроків), які допоможуть учителю впевнено й ефективно організувати проектну діяльність учнів свого класу. Для вчителів початкових класів, методистів, студентів. 01.08.2012 

74.204

 11.Методична робота з педкадрами / упоряд. Н. Мурашко .- К. : Шкільний світ , 2012 .- 128с. .-(Б-ка "Шкільний світ") .- 978-966--2757-07-1 : бк [1680бк] 

     У книжці подано опис колективних та індивідуальних форм роботи з педагогічними кадрами в загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах, методичні рекомендації щодо їх проведення. Дано технології реалізації нетрадиційних форм методичної роботи, наведено приклади окремих заходів і матеріали до них. Для директорів і заступників директорів навчальних закладів, керівників шкільних предметних методичних об'єднань, методистів управлінь освіти. 01.08.2012 

74.261.4

 12.Ігрові технології на уроках української мови. 5-8 класи / упоряд. Н. Коржова, Н. Корнієвська, О. Бондаренко, Н. Нестеренко .- К. : Шкільний світ , 2012 .- 120с. .-(Б-ка "Шкільний світ") .- 978-966-2756-03-6 : бк [1679бк] 

     До вашої уваги пропонуються різні ігри та завдання, які вимагають не лише відтворення знань, а й зіставлення, узагальнення вивченого на уроках мови. Ігрові заняття допоможуть підвищити ефективність сприймання школярами навчального матеріалу, внесуть унавчальну діяльність елемент цікавості. Видання буде корисним і вчителям, які щойно розпочали свою педагогічну діяльність, і досвдченим педагогам, а також студентам. 01.08.2012 

74.262.9

13.Габрусєв В. OC LINUX : навчальний практикум .- К. : Шкільний світ , 2012 .- 120с. .-(Б-ка "Шкільний світ") .- 978-966-2755-06-0 : бк [1678бк] 

     Вільнопоширюване програмне забезпечення - це не лише економія коштів користувача, й зручна робота з сучасним програмним забезпеченням, що має якісну сервісну підтримку. Саме функції та прийоми роботи з операційною системою Linux і йдеться у публікації. Крім теоретичних відомостей, потрібних для користувача, подано низку практичних робіт та тести для перевірки засвоєних знань. Для вчителів, викладачів, учнів шкіл, ліцеїв, гімназій, студентів технікумів та коледжів. 01.08.2012